• 1. 9. slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti pana starosty
 • 11. 9. Jeden svět – filmy (3., 4. a 5. ročník)
 • Dopravní kroužek – 4. a 5. ročník (září)
 • Zahájení činnosti kroužku výuky NJ – od 3. školního týdne
 • Badatelský klub, AJ konverzace – od 2. týdne
 • Plavání
 • Projektový den ve škole – záchranář, 1. pomoc, přežití
 • 29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny 
 • 21. 10. Třídní schůzky (16:00 - 17:30 hod.)
 • „Barevný den“
 • Bazárek
 • Návštěva policie
 • Den otevřených dveří pro ZZ
 • „diskotéka“
 • Rozsvícení vánočního stromu – besídka
 • 4. 12. Mikulášská nadílka
 • Tradice Vánoc – posezení ve třídách
 • Vystoupení pro MŠ
 • Vánoční prázdniny od 23. 12. do 3. ledna 2021 – vyuč. začne 4. 1.
 • „zeleninový den“ – zdravá svačinka
 • 6. 1. Třídní schůzky  (16:00 – 17:30)
 • V rámci TV – soutěže na sněhu, bobování, stopování (florbalový turnaj)
 • 31. 1. Pololetní prázdniny 
 • Den „změň si své jméno“
 • Jarní prázdniny 10. 2. – 16. 2. 2021
 • Nácvik besídky k MDŽ
 • Recitační soutěž – školní kolo
 • Projekt Veselé zoubky (pro 1. ročník)
 • Školní maškarní bál
 • besídka k MDŽ
 • Morena – vyhánění zimy + opékání vuřtů
 • Matematická soutěž Klokan
 • Návštěva místní knihovny – v rámci čtenářské dílny
 • „Den písní“ 
 • Třídní schůzky
 • „Ukliďme Česko“
 • Velikonoční prázdniny 1. 4. – 2. 4. 2021
 • „den šílené chůze“
 • Prezentační show – 4. a  5. ročník (akce pro rodiče) + sloh (přečtení prací)
 • Soutěž Národní park ve školních lavicích – II. kolo
 • Focení – konec roku
 • 18. 5. PROUD – Breberky v zahradě (1. a  3. ročník)
 • 25. 5. PROUD - Ornitolog na koloběžce (4. a 5. ročník)
 • 1. 6. Den dětí – planetárium
 • Školní bazárek 
 • Cvičení v přírodě (EVVO)
 • Cvičný požární poplach – řešení kriz. situací
 • Akce - poznávání hornin, minerálů 
 • Vydání vysvědčení