- 1. 9. slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti pana starosty

- 2. 9. zahájení pravidelného vyučování

- Dopravní kroužek – 4. a 5. ročník (září)

- - Zapojení do výtvarné a literární soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“

- Plavání – zahájení 16.9., vždy ve čtvrtek

- 14.9. Preventivní program 1.2.ročník, 3.-5. ročník

- 24.9. „Ukliďme Česko

 • - 1.10. Dopravní hřiště v Sušici 4. a 5. ročník

  - 1.10. vítání občánků - pásmo

  - Preventivní program

  - 5.10. divadlo „Velká pošťácká pohádka“

  - Návštěva místní knihovny – v rámci čtenářské dílny

  - Podzimní prázdniny 27. 10. – 29. 10. 2021

  - Třídní schůzka 20. 10. (od 16:00 – do 17:30)

  - „Barevný den“

-  Filmová projekce planeta Země – EVVO

- „Bazárek“ – finanční gramotnost

- Den otevřených dveří pro ZZ

- „diskotéka

3. 12. Mikulášská nadílka (pátek) – 5. ročník

- Projektový den – ŠABLONY III – „Hostina“

- Tradice Vánoc – posezení ve třídách

- Vánoční prázdniny od 23. 12. do 2. ledna 2022 – vyuč. začne 3. 1.

- „zeleninový den“ – zdravá svačinka

Třídní schůzky rodičů 5. 1. 2022 (16:00 – 17:30)

- Školička pro předškoláky – škola (1. lekce)

- 13.1. divadlo v Sušici „Vodnická pohádka“

- V rámci TV – soutěže na sněhu, bobování, stopování (florbalový turnaj)

- Den „změň si své jméno“

Pololetní prázdniny 4. 2. 2022

- Jarní prázdniny 28. 2. – 6. 3. 2022

- Nácvik besídky k MDŽ

- Recitační soutěž – školní kolo

- Plnění projektu Veselé zoubky (pro 1. ročník)

- Školička pro předškoláky – škola (2. lekce)

- Školní maškarní bál 

Besídka k MDŽ – kulturní vystoupení

- „Morena“ – vyhánění zimy + opékání vuřtů

- Matematická soutěž Klokan

- Návštěva místní knihovny – 1.ročník-získávání pro četbu

- „den písní“ – o přestávkách

- 8.4. zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

- Třídní schůzky – 20. dubna

- NP Šumava – 1. kolo soutěže

- Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022

- Projektový den Šablony III – vyrábění ze dřeva

- Prezentační show – 4. a 5. ročník (akce pro rodiče) + sloh (přečtení prací)

- Soutěž Národní park ve školních lavicích – II. kolo

- Karaoke

- Focení – konec roku 

- PROUD – Království stromů (1. a 2. ročník)

- PROUD - Království stromů (3., 4. a 5. ročník)

- Hospitace (1. třída do ostatních tříd)

1. 6. Den dětí – sportovní školní olympiáda

- Školní výlet (EVVO)

- Školní „Bazárek“ (procvičování matematické gramotnosti)

- Cvičení v přírodě (EVVO)

- Cvičný požární poplach – řešení krizových situací

- Vydání vysvědčení