O škole

Jsme vesnická málotřídní základní škola rodinného typu. Vyučujeme 1. - 5. ročník.
Věnujeme se i „domácím školákům“ 

Vize naší školy

Naše škola se stane místem, kam budou žáci rádi chodit
a kde získají základní znalosti potřebné k životu. 

Malá škola s příjemným domácím prostředím

Individuálně se věnujeme každému žákovi

Malé počty
žáků ve třídě

Výuku doplňujeme řadou zajímavých akcí