Žichovická škola

Jsme vesnická málotřídní základní škola rodinného typu. Vyučujeme 1. - 5. ročník.
Věnujeme se i „domácím školákům“...


Informace pro zákonné zástupce a žáky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ve školách: od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení – např. chodby a toalety.

Aktuality:

Vize naší školy

Naše škola se stane místem, kam budou žáci rádi chodit
a kde získají základní znalosti potřebné k životu.