Žichovická škola

Jsme vesnická málotřídní základní škola rodinného typu. Vyučujeme 1. - 5. ročník.
Věnujeme se i „domácím školákům“...

pololetní vysvědčení:

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 si žáci
3. - 5. ročníku či jejich zákonní zástupci mohou vyzvednout výpis pololetního vysvědčení
u zadního vchodu školy
od 8:00 - 12:00 hod. 

poplatek za školní družinu:

Prosím, zatím nehraďte poplatek za školní družinu.
Částka bude ještě upřesněna.
                                                           Děkujeme

Vize naší školy

Naše škola se stane místem, kam budou žáci rádi chodit
a kde získají základní znalosti potřebné k životu.