Žichovická škola

Jsme vesnická málotřídní základní škola rodinného typu. Vyučujeme 1. - 5. ročník.
Věnujeme se i „domácím školákům“...

18. 11. se vrátí 1. a 2. ročníky do školy 

Žáci budou mít každý den 4 vyučovací hodiny. 

Prosíme dát dětem na každý den 2-3 roušky.

Děkujeme a moc se na všechny těšíme!  :) 

Od 14. 10. uzavření ZŠ Žichovice

Oficiálním komunikačním kanálem se školou v době distanční výuky bude prostředí G-Suite navázané na žákovský
školní e-mail. Žáci obdrželi své e-mailové adresy, díky kterým se budou přihlašovat na Google účet. 

Upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky ze zákona povinná. 

Videa - Jak se přihlásit do Google Classroom a prostředí Google Classroom z hlediska žáka. 

Vize naší školy

Naše škola se stane místem, kam budou žáci rádi chodit
a kde získají základní znalosti potřebné k životu.