Žichovická škola

Jsme vesnická málotřídní základní škola rodinného typu. Vyučujeme 1. - 5. ročník.
Věnujeme se i „domácím školákům“...

Mimořádné opatření
Zš Žichovice je uzavřena

Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 11. března 2020 až do odvoláni uzavřeny všechny základní a střední školy.
Žádáme rodiče, aby sledovali aktuální dění a webové stránky školy.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se v naší škole uskuteční ve dnech od 14. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Vize naší školy

Naše škola se stane místem, kam budou žáci rádi chodit
a kde získají základní znalosti potřebné k životu. 

Malá škola s příjemným domácím prostředím

Individuálně se věnujeme každému žákovi

Máme malé počty
žáků ve třídě

Výuku doplňujeme řadou zajímavých akcí