Zápis do první třídy

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR dojde ke změně organizace zápisu do 1. třídy ZŠ. Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol
pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 03. 2020 se v naší škole uskuteční zápis ve dnech od 14. dubna 2020 do 17. dubna 2020. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisu podléhají děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.


Jak postupovat?

Chci zapsat své dítě do 1. třídy

  1. Vyplňte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

  2. Vyplňte zápisní list

  3. Doručte mezi 14.4 a 17.4. do školy jedním z uvedených způsobů

Chci požádat o odklad

  1. Vyplňte žádost o odklad PŠD
  2. Doručte mezi 14.4 a 17.4. do školy jedním z uvedených způsobů

Jak doručit žádosti do školy?

Osobním podáním
Dokumenty vhoďte do poštovní schránky školy.

Poštou na adresu
ZŠ Žichovice,
Žichovice 8, 342 01 Sušice

E-mailem
zszichovice@seznam.cz
Musí být podepsaný
uznaným elek. podpisem

Pomocí datové schránky
ID školní datové schránky
je 5awvwq4

Srdečně se těšíme na budoucí prvňáčky a na spolupráci s Vámi.

Budeme vás informovat

Veškeré změny a další nové skutečnosti týkající se zápisu do 1. třídy – včetně výsledků o přijetí budeme sdílet prostřednictvím našeho webu

Chcete-li být na tyto informace upozorněni, můžete se přihlásit k odběru e-mailového oznámení.