OZNAČENÍ A UVOZOVACÍ TEXT OBSAH POLOŽKY
1. Název Základní škola Žichovice
2. Důvod a způsob založení viz. historie školy 
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení kontakty na ZŠ a ŠD 
5. Bankovní spojení Číslo účtu:  78-2782870287/0100
6. IČ IČO: 60610719
7. Dokumenty odkaz na dokumenty 
8. Žádosti o informace
9. Příjem žádostí a dalších podání
10. Opravné prostředky
11. Formuláře
12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
13. Předpisy
14. Úhrady za poskytování informací
15. Licenční smlouvy
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
17. Poskytnuté informace
18. Projekty viz. projekty školy