Plán roku 2020/21

Co plánujeme během zbytku roku? Jaké zážitky děti zažijí?

Leden 2020

Třídní schůzky rodičů
8.1. 2020 – 16.00-17.30

Školička pro předškoláky
1. lekce

Písemky a prověřky učiva
Závěr pololetí

Divadlo Dášenka čili život štěněte
15.1.2020, Sušice

Pedagogická rada
21.1.2020

„Velká hostina“ – vaření
Projektový den

Únor 2020

Jarní prázdniny
10.2. – 16.2.2020

Nácvik besídky
Besídka k MDŽ

Recitační soutěž

Projekt veselé zoubky
1. ročník

Školička pro předškoláky
3. lekce

Školní maškarní bál
Organizujeme sami v TV

Pohádkový týden v ŠD
Valentýnský, maškarní, relaxační

Březen 2020

Besídka k MDŽ

Předdružinka
pro předškoláky

Moréna – Vyhánění zimy
+ opékání

Jarní výzdoba školy

Příprava dárků
Pro budoucí prvňáky

Klokan
Matematická soutěž

Duben 2020

Pedagogická rada
7.4.2020

Zápis do 1. třídy
17.4.2020 (pátek)

Anglické divadlo
21.4.2020, Sušice, 3. až 5. ročník

Třídní schůzky
22.4.2020, 16.00 až 17.30

Den Země
Akce NP Šumava v Sušici na Fufernách

Úklid okolí školy

Velikonoční prázdniny
9.4. – 10.4.2020

Prezentační show
Akce pro rodiče, 4. a 5. ročník

Divadlo Kuba Doubrava
Loutkoherec, klaun

Předvelikonoční týden v ŠD
Velikonoční, zvířátkový, týden Země

Květen 2020

Atletický trojboj Klatovy
9.5.2020

Soutěž NP ve školních lavicích
2. kolo 

Preventivní programy
s metodikem prevence

Divadlo
Gymnázium Sušice

Focení
ke konci roku

Programy Ovoce  a zelenina do škol, Mléko do škol

Týden matek v ŠD
Dáreček maminkám

Červen 2020

Sportovní olympiáda
1.6.2020 – Den dětí

Školní výlet
EVVO

Pedagogická rada
23.6.2020

Školní bazárek
Procvičování matematické gramotnosti

Cvičení v přírodě
EVVO

Cvičný požární poplach
Řešení krizových situací

Malování s malířem

Tématický týden v ŠD
týden dětí, květin, rozlučkový

Vydání vysvědčení
Konec školního roku