Tým žichovické školy

Mgr. Jaroslava Krčmářová
ředitelka školy, třídní učitelka
3. ročníku

zszichovice@seznam.cz
+420 799 511 156

Mgr. Gabriela Hermanová 
třídní učitelka 4. a 5. ročníku 
výchovný poradce a preventista 

Mgr. Veronika Mikulášová
třídní učitelka 1. a 2. ročníku 
 

Mgr. Jaroslava Mia Habichová 
učitelka

Andrea Karbanová 
asistent pedagoga

Věra Veselá 
asistent pedagoga 

Alena Frančíková
vychovatelka