Dotazník
k domácímu vzdělávání

Dotazník je anonymní, jeho cílem je vyhodnotnit
aktuální průběh předávání úkolů dětem a případně zlepšit celý systém.

Kdo jste? *

Do jaké třídy chodí moje dítě *

Jak jste spokojeni s množstvím úkolů? *

Ocenil/a byste možnost odevzdat úkoly ke kontrole? *

Pokud ne, ponechte prázdné.