8. až 9. června - 2. ročník

Český jazyk:

  • zapsat do sešitu školního: učebnice str. 88 a 89 - žluté rámečky 
  • napiš jako diktát 88/4
  • ústně 89/1
  • Pracovní sešit str. 33
  • Doplňovací cvičení str. 32 a 33

Matematika:

  • opakovat sčítání a odčítání, násobení a dělení

Čtení/psaní:

  • Čítanka str. 115
  • Písanka str. 32 (1. sloupec)