8. až 9. června - 1. ročník

Čtení/psaní:

  • Písanka do str. 28
  • Slabikář do str. 26
  • do sešitu školního (říkejte abecedu v tichosti a dítě stopuje, na dané písmenko vymýšlí slova, jména)
  • diktát vět:

Katka maluje obrázek.
Eliška tancuje.
Tamara má štěně.
Gustav hraje hokej.

Matematika:

  • Učebnice do str. 56
  • do sešitu školního vyřešit slovní úlohu: Terezka má 50 korun a Kačenka 30 korun. Kolik mají dohromady? (Udělat zápis, znázornit, vypočítat a napsat odpověď)
  • do sešitu školního napsat a vypočítat:

20+40 =       
80+10=
50+20=
30+70=
10+60=

Prvouka:

  • Učebnice do str. 76