3. až 5. června - 2. ročník

Český jazyk:

- 2 stránky v sešitu doplnovací cvičení

- do sešitu školního napsat 10 podstatných jmen, 10 sloves a 5 předložek (rozděl do sloupečků), vyber si 3 podstatná jména, slovesa  a předložky a utvoř s nimi věty

- Pracovní sešit 28/2,3

- Pracovní sešit 29/1,2,3

- napiš jako diktát:

V domácím úkolu bylo pět chyb. Kolem hradu je vodní příkop. Filip nachytal mnoho ryb. Dal jsem mamince slib. Závodník odhodil oštěp. Je to největší objev všech dob. U rybníka je mnoho žab. Holub si sedl na sloup. 

- Procvičovat podstatná jména, slovesa a předložky 

Sloh: 

- naučit se, jak se píše adresa

- vyrobit pohlednici (z jdné strany nakreslit obrázek a z druhé strany napsat na levou stranu pozdrav např. z výletu a na pravou stranu vyplnit adresu) 

Dokumenty ke stažení: 

Pracovní list 

Pracovní list 2 

Pracovní list 3

Matematika: 

Procvičovat sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení (ve škole procvičujeme pomocí kartiček, formou her či Skolákov nebo matika.in)

Pracovní list