3. až 5. června - 1. ročník

Čtení/psaní: 

Slabikář do str. 21

Písanka do str. 24

Do sešitu školního: Vymyslet a napsat 8 jmen (použij velká písmena, která už umíme) a 3 jména použij ve větách a napiš. 

Do sešitu školního nadiktovat věty:

  • Marek jezdí na kole. 
  • Kam pojedeš o prázdninách?
  • Eliška má ráda zvířata. 
  • Gábina hraje na housle a flétnu. 

Trénovat čtení v malé Agátce. 

Matematika:

Učebnice do str. 54

Trénovat sčítání a odčítání do 20 a sčítání a odčítání desítek.

Do sešitu školního - vypracovat slovní úlohy.

  1. Jablko stojí 10 korun a meloun 30 korun. Kolik zaplatím celkem?

- znázorni, vypočítej a napiš odpověď celou větou. 

      2. Mám 90 korun, kolik mi zbyde, když si koupím čokoládu za 20 korun a brambory za 40?

- znázorni, vypočítej a napiš odpověď celou větou. 

Pracovní list - vypracuj

Prvouka: 

Pracovní sešit do str. 77

Procvičovat - co sbíráme