27. až 29. května - 1. ročník

Čtení/psaní: 

Matematika: 

  • opakovali jsme sčítání a odčítání do 20
  • Učebnice do str. 47
  • do sešitu školního opsat a vypočítat:

12 + 4 =              15 + 5 =

11 + 8 =               17 + 3 =

20 - 10 =            18 - 5 =

16 - 10 =             17 - 3 =

Prvouka: