27. až 28. dubna - 1. ročník

Čtení/psaní:

  • Písanka str. 38-40
  • Slabikář str. 54 -55
  • Pracovní list (dě, tě, ně)

Matematika:

  • Učebnice str. 29-30
  • Do sešitu školního zapiš co nejvíce příkladů, aby jejich výsledek byl 16
  • Do sešitu školního si vytiskni a nalep geometrické tvary a tělesa
  • Pracovní list - geometrie

Prvouka:

  • Pracovní sešit str. 63