25. až 27. března – 2. ročník

Český jazyk

Pracovní sešit – str. 50 – 52

Sloh

Svátky jara, tradice a zvyky (vyhledej si na internetu)

Čtení/psaní

Čítanka – str. 73 – 74 (Pipi napíše dopis)

  • přečíst a udělat zápis do sešitu Čtení (název, autor, o čem to bylo)

Matematika

Pracovní sešit – str. 15-16

Procvičovat násobení a dělení – Školákov – matematika pro 2. ročník – násobení a dělení 2 (jahůdka a houba) je to tam hezky znázorněné

Geometrie – pracovní list (porovnávání úseček)

Prvouka

Zapsat do sešitu:

Domácí ptáci

                                        samec       samice       mládě           využívají se

kur domácí           kohout       slepice       kuře             pro vejce a maso

kachna domácí   kačer         kachna       kachně         pro maso a peří

husa domácí         houser       husa           house           pro maso, sádlo a peří

krocan domácí    krocan       krůta          krůtě             pro maso

holub domácí        holub         holubice    holoubě        jako poštovní ptáci, pro okrasu