25. až 27. března – 1. ročník

Dokumenty ke stažení:

  1. Všechny úkoly na jednom listě
  2. Přepis
  3. Pracovní list - český jazyk 
  4. Pracovní list - matematika (geometrie)
  5. Kartičky - pořádek slov ve větě
    (Kdo by chtěl, může si vytisknout a rozstřihat a děti skládají slova do věty)

Čtení/psaní

Písanka – str. 17 a 18

Slabikář – str. 40 a 41

Sešit školní

  • přepis
  • z napsaných slov si vyber 4 a vymysli a napiš s nimi věty (velkým tiskacím písmem)

Pracovní list 

Matematika

Učebnice – str. 13 a 14

Pracovní list (geometrie)

Prvouka

Učebnice – str. 49