25. až 26. května - 2. ročník

Český jazyk: 

Opakování

  1. psaní ú/ů
  2. tvrdé a měkké slabiky 
  3. psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
  4. dě, tě, ně
  5. podstatná jména a slovesa

K procvičení si vyplňte pracovní list :) 

 Matematika:

Opakování násobilky  2, 4, 5, 10, 3 (komu dělá problémy, je dobré znázornění pomocí kostiček, knoflíků...) 
např. 12:4 - vezmu 12 kostiček a rozdělím po 4, kolik mám hromádek? 
           3 x 5 - dělám 3 hromádky po 5 kostičkách

Důlěžité je, aby si to dokázaly děti představit a neučily se jen něco zpaměti :) 

Pracovní sešit str. 32

Prvouka: 

Učebnice str. 62 a 63 - prohlédnout a vybrat jednu rostlinu či zvíře a o tom si najít na internetu více informací