23. až 24. března – 2. ročník

Český jazyk 

Pracovní sešit - str. 49

Sešit doplňovací cvičení - pokračovat a vypracovat jednu stranu

Čtení/psaní 

Písanka - str. 21

Pracovní list
List 1 
List 2 

Matematika

Pracovní list
Stáhnout list

Sešit školní

  • přepsat a vypočítat (klidně si to i ukazujte či znázorňujte)

2 x 4 =                           3 x 2 =                                5 x 3 = 

7 x 2 =                           9 x 3 =                               10 x 2 = 

3 x 3 =                          2 x 8 =                                 2 x 6 = 

Prvouka 

Učebnice - str 54 a 55 přečíst

Pracovní sešit - str. 62