22. až 24. dubna - 2. ročník

Dokumenty ke stažení:

 1. Všechny úkoly na jednom listě

Dnes 22.4. je Den Země, kdo by chtěl, může si stáhnout pracovní list na toto téma :) - stáhnout 

Český jazyk:

 • Pracovní sešit str. 14/2,3,4
 • Pracovní sešit str. 15/1,3,4
 • Učebnice str. 73/4 – napsat jako diktát                              

Sloh:

 • Cesta do školy (v kolik vycházíš, jak se do školy dopravuješ, jak to máš daleko…)

Čtení/psaní:

 • Písanka str. 23
 • Čítanka str. 83 - 85

Matematika:

 • Pracovní sešit str. 25
 • Do sešitu školního zapiš z učebnice:
  str. 54 (dělení nuly) 0:6=0     6:0= _ (NELZE) a oranžový rámeček (nulou nemůžeme dělit, protože by nám nevyšla zkouška násobením)
 • Učebnice str. 54/3 – ústně
 • Učebnice str. 56/1 – do sešitu školního

Prvouka:

 • Učebnice str. 47
 • Zápis do sešitu:

Listnaté stromy na jaře

Raší pupeny, z nich vyrostou květy a listy.
Z květů sají čmeláci, včely a motýli šťávu - nektar. 
Na jejich těle se jim zachycuje pyl z květů. 
Při přelétání z květu na květ pyl přenášejí a dochází k opylení květů. 
Pak květy opadnou a začne se vyvíjet plod.
části stromu: kořen, kmen, koruna (větev, list, květ, plod)