18. až 20. března – 1. ročník

Čtení/psaní 

Písanka - str. 14 a 15

  • nové písmenko š
  • obtahovat předepsané 

Slabikář - str. 36 a 37

  • dechová a hlasová cvičení - foukání, pískání....
                                                            vítr - fijú, fúúú....
  • říkanka (kdo chce, může se naučit)

Fouká, Fouká (František Kábele)
Fouká, venku fouká,
Haf se z boudy kouká.
Fanda volá na Hafa,
ať vstane a zahafá.
Hafá Haf, že nevstane,
až to foukat přestane.

Sešit školní 

  • nakresli, co začíná na písmeno F (pod obrázek i napiš velkým tiskacím písmem) - 4 věci 
  • napiš, co je na obrázku (malým psacím písmem)

Stáhnout obrázky

Malá Agátka - čtení písmena F 

Matematika 

Učebnice - str. 10 a 11

Sešit školní
Stáhnout zadání 

Možnost stáhnutí a vytisknutí mincí k procvičování jednotek a desítek 
Stáhnout mince 

Prvouka

Učebnice - str. 47