13. až 15. května - 2. ročník

                            Dokumenty ke stažení:

                                          1.)  Všechny úkoly na jednom listě

                                          2.) Pracovní list - ČJ

                                          3.) Pracovní list - matematika

Český jazyk:

  • Pracovní sešit str. 25 – celá
  • Učebnice str. 83/7 – do sešitu školního
  • Pracovní list (podstatná jména a slovesa)

Čtení/psaní:

  • Čítanka str. 105 (udělat zápis do sešitu čtení)
  • Písanka str. 26 – dopsat

Sloh:

  • Popište, jak probíhá váš den (Učebnice str. 82/5)

Matematika:

  • Pracovní sešit str. 30
  • Pracovní list

Prvouka: