10. až 12. června - 1. ročník

Čtení/psaní:

 • Písanka do str. 33
 • Slabikář do str. 34
 • Vyber si spolužáka a napiš o něm 4 věty a nakresli ho 
 • Z listu si vyber jeden obrázek a zkus vymyslet příběh 
 • Opiš a věty doplň:

Opice jí .............
Lev dostal ..............
Tučňák má rád .........
Mám rád/ráda ...................... (doplň zvíře)

 • Vymysli věty (příklad LL - letadlo letí)

VZ, OT, SM, LH, MV 

Matematika: 

 • Učebnice do str. 57
 • pětiminutovky
 • začali jsme počítat sčítání s přechodem přes desítku (názorně ukázat)
  15 + 6 (dám si 10 knoflíčků, pak 5 knoflíčků a v ruce mám 6, kolik z 6 musím přidat k 5, abych měla deset? 10+10+co mi zbylo v ruce 
 • pracovní list 1 
 • pracovní list 2

Prvouka: 

 • Pracovní sešit do str. 77