Úkoly pro V. ročník

22.-23.6.

ČESKÝ JAZYK -  opakovali jsme, přímá řeč

MATEMATIKA -  sítě těles, povrch krychle a kvádru

 • učebnice str. 109/8,  109/9,   110/17
 • pracovní sešit    56/8,   51/8,     50/6,4,3         49/1,2    46/11,12,13
 • pracovní list - u řádku 2 urči, která z možností A-F je sítí krychle, dokaž si tak, že si ji vystřihneš a složíš

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas průběhový a prostý, 

 • pracovní sešit -  str.55 celá,    58/2,3,    59/4,5,6   
 • učebnice - str. 57 lekce 24 - nauč se slovíčka   

PŘÍRODOVĚDA

 • pracovní sešit  str. 34 ,  38/3,4,5 

17.-19.6.

ČESKÝ JAZYK -  opakovali jsme, psali jsme závěrečnou práci

 • závěrečná písemná práce -  popros mamku nebo taťku, ať ti nadiktuje diktát k práci a pak to zkus sám vypracovat a pošlete ke kontrole          strana 1           strana 2          diktát k nadiktování

MATEMATIKA -  opakujeme celé učivo 5.roč, psali jsme závěrečnou písemnou práci

 • závěrečná písemná práce - zkus sám vypracovat a pošlete ke kontrole                                                                                                 strana 1                 strana 2

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas průběhový a prostý, otázky

   

15.-16.6.

ČESKÝ JAZYK -  opakujeme

MATEMATIKA -  opakujeme celé učivo 5.roč

 • příprava na pís.práci strana 1        strana 2 - vypracuj
 • Geometrie  -  narýsuj čtverec CDEF o straně 35 mm. Vypočítej jeho obvod a obsah. Narýsuj jeho úhlopříčky a jejich průsečík označ S. Narýsuj s (S, 45 mm). Do kružnice vepiš pravidelný šestiúhelník a urči jeho obvod. Narýsuj osu strany CD. Dorýsuj trojúhelník BCD tak, aby byl pravoúhlý a strana BC, aby měřila 57 mm. Urči, co je odvěsna a přepona.

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas průběhový a prostý, otázky

 • otázky 1      otázky 2  - nauč se i s odpověďmi
 • list - Urči, které výrazy se vážou k přítomnému času prostému , a které k přítomnému času průběhovému - zapiš si a nauč se
 •  Z výrazu a slovesa sestav větu ve správném čase a zápor - pošli ke kontrole (př. we-  sing - now:  We are singing now. We are not singing now)      They-dance - usually                   he- read- at the moment                   she - play tennis - on Monday
 • I -  work - tomorrow                                 my dad - sleep - every evening

PŘÍRODOVĚDA  - rozmnožovací soustava opakování

  on line procvičování - zš všechovice, poznávačka,houby- procvič si

10.-12.6.

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - číslovky - jejich čtení a zápis, opakovali jsme  určování všech mluvnických kategorií u sloves a podst. jmen, opakovali jsme celkově pravopis a větný rozbor

 • prezentace - přepiš věty - vysvětli pravopis, urči druhy zájmen
 • učebnice - 114/3,4,5
 • pracovní sešit  47/2     50/2,3         55/1,2,3,4,5,8,9 
 • u následujích sloves a pods.jmen urči všechny mluvnické kategorie:  v domě, Pavlovi, bez peněz, psa,  dělali by,  přijď, zazpívá, pracovali jsme
 • pracovní lístek 

MATEMATIKA -  procvičovali  jsme převody jednotek délky a obsahu, osovou souměrnost 

 • Geometrie - narýsuj obdélník CDEF, CD = 55 mm , DE = 3 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah.  Narýsuj čtverec GHIJ o straně 38 mm, urči obvod a obsah
 • pracovní list
 • pracovní sešit 47/1,2         48/3      45/6
 • pracovní list
 • Do Mš:     2 698 254 + 5 842 366   =                        7 145 210 - 3 998 257 =

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas průběhový i v otázce a záporu

 • učebnice - lekce 21 -  str. 57/ lekce21 - vypiš si slovíčka a nauče se je
 • učebnice 49/3,4 
 • pracovní sešit  str. 54

PŘÍRODOVĚDA  - rozmnožovací soustava

 • prezentace - projdi si
 • učebnice - 66,67 - přečti, pochop, doptej se ,udělej si zápis do sešitu

VLASTIVĚDA - 1. sv. válka - znovu si projdi informace

 • pracovní list -  odpověz na otázky, tyto základní informace si zapamatuj

8.-9.6.

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - číslovky - jejich čtení a zápis, shodu podmětu s několikanásobných podmětem

 • list čtení 1a                 list čtení 1b
 • pracovní list  - vypracuj do čj-š
 • učebnice  str. 113 - skloňování číslovek 2,3,4    - zapiš si a projdi všechna cvičení
 • učebnice  str. 114 - zapiš si  a pochop modré tabulky
 • pracovní sešit  41/1,2        42/5            46/2,4

MATEMATIKA -  procvičovali  jsme převody jednotek délky,  tělesa

 • učebnice 107/ 3   
 • Geometrie - načrtni od ruky všechna tělesa 
 • 51/7  - první tři tvrzení
 • převody jednotek - vypiš si jednotky obsahu, zjisti, co je to ar a hektar
 • pracovní list - horní sloupec
 • Vypočítej se zkouškou do Mš - 511 055 : 23 =

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas průběhový i v otázce a záporu

 • učebnice - lekce 22 - nemoci   str. 57 - lekce 22 , vypiš slovíčka ( ne řadové číslovky)
 • učebnice str. 50/2 - vypracuj do AJ-š
 • pracovní sešit  str.56
 • on-line procvičování

PŘÍRODOVĚDA 

 • skládačka - vytiskni, rozstříhej, slož, nauč se

17.-19.6.

ČESKÝ JAZYK -  opakovali jsme, psali jsme závěrečnou práci

 • závěrečná písemná práce -  popros mamku nebo taťku, ať ti nadiktuje diktát k práci a pak to zkus sám vypracovat a pošlete ke kontrole          strana 1           strana 2          diktát k nadiktování

MATEMATIKA -  opakujeme celé učivo 5.roč, psali jsme závěrečnou písemnou práci

 • závěrečná písemná práce - zkus sám vypracovat a pošlete ke kontrole                                                                                                 strana 1                 strana 2

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas průběhový a prostý, otázky

15.-16.6.

ČESKÝ JAZYK -  opakujeme

MATEMATIKA -  opakujeme celé učivo 5.roč

 • příprava na pís.práci strana 1        strana 2 - vypracuj
 • Geometrie  -  narýsuj čtverec CDEF o straně 35 mm. Vypočítej jeho obvod a obsah. Narýsuj jeho úhlopříčky a jejich průsečík označ S. Narýsuj s (S, 45 mm). Do kružnice vepiš pravidelný šestiúhelník a urči jeho obvod. Narýsuj osu strany CD. Dorýsuj trojúhelník BCD tak, aby byl pravoúhlý a strana BC, aby měřila 57 mm. Urči, co je odvěsna a přepona.

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas průběhový a prostý, otázky

 • otázky 1      otázky 2  - nauč se i s odpověďmi
 • list - Urči, které výrazy se vážou k přítomnému času prostému , a které k přítomnému času průběhovému - zapiš si a nauč se
 •  Z výrazu a slovesa sestav větu ve správném čase a zápor - pošli ke kontrole (př. we-  sing - now:  We are singing now. We are not singing now)      They-dance - usually                   he- read- at the moment                   she - play tennis - on Monday
 • I -  work - tomorrow                                 my dad - sleep - every evening

PŘÍRODOVĚDA  - rozmnožovací soustava opakování

  on line procvičování - zš všechovice, poznávačka,houby- procvič si

10.-12.6.

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - číslovky - jejich čtení a zápis, opakovali jsme  určování všech mluvnických kategorií u sloves a podst. jmen, opakovali jsme celkově pravopis a větný rozbor

 • prezentace - přepiš věty - vysvětli pravopis, urči druhy zájmen
 • učebnice - 114/3,4,5
 • pracovní sešit  47/2     50/2,3         55/1,2,3,4,5,8,9 
 • u následujích sloves a pods.jmen urči všechny mluvnické kategorie:  v domě, Pavlovi, bez peněz, psa,  dělali by,  přijď, zazpívá, pracovali jsme
 • pracovní lístek 

MATEMATIKA -  procvičovali  jsme převody jednotek délky a obsahu, osovou souměrnost 

 • Geometrie - narýsuj obdélník CDEF, CD = 55 mm , DE = 3 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah.  Narýsuj čtverec GHIJ o straně 38 mm, urči obvod a obsah
 • pracovní list
 • pracovní sešit 47/1,2         48/3      45/6
 • pracovní list
 • Do Mš:     2 698 254 + 5 842 366   =                        7 145 210 - 3 998 257 =

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas průběhový i v otázce a záporu

 • učebnice - lekce 21 -  str. 57/ lekce21 - vypiš si slovíčka a nauče se je
 • učebnice 49/3,4 
 • pracovní sešit  str. 54

PŘÍRODOVĚDA  - rozmnožovací soustava

 • prezentace - projdi si
 • učebnice - 66,67 - přečti, pochop, doptej se ,udělej si zápis do sešitu

VLASTIVĚDA - 1. sv. válka - znovu si projdi informace

 • pracovní list -  odpověz na otázky, tyto základní informace si zapamatuj

8.-9.6.

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - číslovky - jejich čtení a zápis, shodu podmětu s několikanásobných podmětem

 • list čtení 1a                 list čtení 1b
 • pracovní list  - vypracuj do čj-š
 • učebnice  str. 113 - skloňování číslovek 2,3,4    - zapiš si a projdi všechna cvičení
 • učebnice  str. 114 - zapiš si  a pochop modré tabulky
 • pracovní sešit  41/1,2        42/5            46/2,4

MATEMATIKA -  procvičovali  jsme převody jednotek délky,  tělesa

 • učebnice 107/ 3   
 • Geometrie - načrtni od ruky všechna tělesa 
 • 51/7  - první tři tvrzení
 • převody jednotek - vypiš si jednotky obsahu, zjisti, co je to ar a hektar
 • pracovní list - horní sloupec
 • Vypočítej se zkouškou do Mš - 511 055 : 23 =

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas průběhový i v otázce a záporu

 • učebnice - lekce 22 - nemoci   str. 57 - lekce 22 , vypiš slovíčka ( ne řadové číslovky)
 • učebnice str. 50/2 - vypracuj do AJ-š
 • pracovní sešit  str.56
 • on-line procvičování

PŘÍRODOVĚDA 

 • skládačka - vytiskni, rozstříhej, slož, nauč se

3.- 5.6.

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - Druhy podmětů, psaní mě mně ve slovech ( skromně, tamější,...), stavbu slova, opakovali jsme vyjm. slova

MATEMATIKA -  procvičovali  jsme převody jednotek délky, stavby z kostek, geometrii

 • učebnice str.111
 • pracovní sešit  56/6, str.53 /1 jen čtverec a obdélník, str. 52 celá, 51/9 první dva sloupce
 • Geometrie: Narýsuj kosodelník  ABCD, vyznač jeho úhlopříčky, průsečík úhlopříček označ S, narýsuj s(S, 4cm), do kružnice vepiš pravidelný šestiúhelník

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas prostý v otázce, Londýn - pamětihodnosti, základní informace ( anglicky)

PŘÍRODOVĚDA 

VLASTIVĚDA - 2. sv. válka

 • pracovní list - vypracuj
 • list  a    list b      Přečti si list a  od strany 82 - Zdenko Chadt a jeho řádění na Žichovicku a list b. Odpověz na otázky: Kolik Židů ze Žichovice bylo posláno do koncentračních táborů? Kolik jich přežilo? Kde bydleli? 

1.- 2.6.

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - psaní čárek ve větě, tvary sloves (složený, jednoduchý, zvratné sloveso, infinitiv), psaní ji,ni, jí ní u zájmen  -učebnice str. 105, s, z, vz v předponě, určování mluvnických kategorií u sloves

MATEMATIKA -  procvičovali  jsme převody jednotek délky 

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas prostý v otázce

PŘÍRODOVĚDA - orgány lidského těla

 • pracovní list - vystřihej, nalep, kam patří a ke každému orgánu napiš jeho hlavní funkci

27. -29.5

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - psaní zdvojených souhlásek nn, dd, jj, zz, určování základních skladebních dvojic, větné vzorce, psaní čárek ve větě. Nově jsme dělali podmět holý a rozvitý

MATEMATIKA - procvičovali jsme +-desetinných čísel, násobení  a dělení 10, 100, 1000. Nově jsme dělali násobení desetinných čísel číslem 1-9 a začali jsme převody jednotek délky

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas prostý v záporu, opakovali měsíce, hudební nástroje, informace o sobě

 • pracovní list - lze rozstříhat a hrát pexeso nebo skládat k sobě
 • pracovní list - věty přelož a pak je napiš ještě v záporu. (We work every day, We don´t work every day)
 • pracovní list
 • on-line procvičování - přejdi si na úkoly pro 4. ročník a projdi si on-line procvičování u AJ

PŘÍRODOVĚDA - opakovali jsme kosti, svaly, orgány, poznávačku ptáci pěvci na zš Všechovice

VLASTIVĚDA -Opakovali jsme komunismus- demokracie

25.-26.5

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - druhy zájmen, s sebou - sebou, mě mně u zájmen, druhy přídavných jmen, psaní iy u přídavných jmen

 • pracovní list 
 • pracovní list - Vyber si stát v Evropě. Vyhledej o něm informace a zapiš si je. Nakonec mi pošli e-mail, kde mi popíšeš zážitky z cest po této zemi. ( Kde jsi byl, co jsi viděl, co jsi jedl)

MATEMATIKA - procvičovali jsme aritmetický průměr, záporná čísla, písemné dělení  s výsledkem v desetinném čísle

ANGLICKÝ   JAZYK - procvičovali jsme sloveso být a mít a  přítomný  čas prostý u ostatních sloves

Ahoj, (dobrý den),

 protože dnes začíná  výuka ve škole, změní se trochu  i způsob zadávání úkolů pro vás, kteří se budete učit doma. Vždy v úterý a v pátek odpoledne sem vyvěsím to, co jsme ve škole dělali a zvládli. 

Mějte se hezky. G.H.

20.-22. května  2020

Milí páťáci,

pro většinu z vás  je to tentokrát poslední samostatné vypracovávání úkolů. Tak si to užijte!  Ve škole vše postupně znovu projdeme a  mrkneme na to, co vám není jasné. Doufám, že se alespoň trochu těšíte. Rozvrh je vyvěšen na webových stránkách školy.

Tak v pondělí ahoj. G.H. 

Matematika

Učebnice

 • 79/14 do Mš
 • 66/13 - k výpočtu si musíš přečíst oranžovou tabulku na stejné straně
 • 96/13 - do Mš
 • 96/15 tužkou do učebnice, v pondělí si to spolu projdeme

Český jazyk

Pravopisné cvičení- rozklikni a cv.4 napiš do čj-š

On-line procvičování- krátké čtení

Pracovní list - vypracuj

Anglický  jazyk

Pracovní list    - vypracuj

On-line procvičování   - rozklikni a pracuj

On-line procvičování    - slovíčka, která nebudete znát, si vyhledejte v google překladači nebo ve slovníku a zapište si je do slovníčku

Vlastivěda

Pracovní list -  vytiskni si str. 5. Osoba, která nás dnes bude zajímat, je Jan Amos Komenský. Použij internet, učebnici str.14 nebo knihy a vyplň list.

18.-19. května  2020

Milí páťáci,

moc vás zdravím a doufám, že jste odhalili jméno dámy z obrázku z minulého týdne. Správně,  je to císařovna Marie Terezie. Dnešní hádanka bude ze zvířecí říše. Bude to trochu složitější, tak jsem zvědavá, kolik borců mi pošle správné jméno živočicha, který žije i u nás v Čechách. ( pomůcka - patří mezi korýše a je velmi zajímavý)

Matematika

Učebnice

 • 93/8 a,b,c
 • 76/2 - do Mš
 • 77/3 - 3. a 4. sloupec do Mš

Sešit

 • Vypočítej písemně do Mš i se zkouškou    417058 : 25=                                821669 :45 =

Český jazyk

Pravopisné cvičení- rozklikni a napiš do čj-š, překontroluj si na počítači ( klidně si projdi i více cvičení)

On-line procvičování- zopakuj si psaní mně-mě ( ve 2. a 4. pádě mě,   ve 3. a 6. pádě mně)

Pracovní sešit ( řešení je z druhé strany pracovního sešitu, projdi si)

 • 50/3
 • 50/1

Anglický  jazyk

Do sešitu vytvoř podobné věty      - 

 • sejdeme se  1.1. v 6: 15   - we will meet on the first of January at quarter past six
 • sejdeme se 7.8. v 4:45 -
 • sejdeme se  15.3. v 9.50 -
 • sejdeme se 21. 11 . v 7.30-
 • sejdeme se 18. 9. v 8.00-
 • sejdeme se  3. 12. ve 2.20 -
 • sejdeme se  2.10. ve 3.35 -

On-line procvičování - rozklikni a procvič

Pracovní sešit       

 • 57/4                                               

Přírodověda

Pracovní list - vytiskni si str. 4. Vyber si jednoho živočicha, který žije u nás a který tě zajímá a vyplň informace o něm. Piš jen to, čemu rozumíš.

13.-15. května  2020

Milí páťáci,

 trochu se nám ochladilo a zapršelo. Doufám, že úkoly  zvládáte. Kdyby ne, ozvěte se.  Kdybyste si nebyli něčím jistí, pošlete mi to, projdu vám to.  Kdo je to asi  na obrázku?

Mějte se hezky. G.H.

Matematika

Učebnice

 • 81/32 - do Mš
 • 80/27- do Mš
 • 106/16  do geometrie . U všech urči obvody, u čtverce a obdélníku i obsah

Český jazyk

Sloh

 • Napiš text na alespoň 1 stránku ve velkém sešitu na téma koronaprázdniny. ( Popiš, co jsi dělal, co ti vadilo, chybělo, čeho ses bál, co bylo skvělé, zda bys chtěl, aby volno trvalo a cokoliv dalšího). Dávej pozor i na pravopis, čárky......

Pracovní sešit

 • 45/1.3
 • 51/7 do čj-š

Anglický  jazyk

Slovíčka  - řadové číslovky už umíš, teď je využijeme při tvorbě datumu. Zapiš si do sešitu:  DATUM

 • 1. září - the first of September
 • 25.června - the twenty-fifth of June
 • sami vytvořte do sešitu tyto datumy- 14.3.       23.8.          2.1.           31.4.          18.6.          6.9.      15.10.       22.11.      3.12.

On-line procvičování - Rozklikni a zopakuj si.  Procvičte vícekrát, abyste v tom byli dobří. Uděláme si pak ve škole naostro.

Vlastivěda

Tentokrát nás bude zajímat jedna žena. Píše se o ní v učebnici na str.17  a její křestní jméno je Marie. Do sešitu si zapiš a dovyhledej informace o ní.

jméno__________________

narodila se ________________ což bylo před_________lety

královský rod z kterého pochází____________

povolání________________

Co skvělého se jí podařilo    1) ________________  2)_______________ 3____________

kolik měla dětí_____________    zemřely některé? _______________

Zjisti o ní nějakou zajímavost _____________________

Nalep si nebo nakresli její portrét : 

11.-12. května  2020

Milí páťáci,

  oslavu výročí konce 2. světové války máme za sebou. Pampelišky už také odkvetly. Dělali jste doma pampeliškový med? Ve škole už to pro nás všechny chystáme, tak doufám, že se alespoň trochu těšíte (máme pro vás 2 novinky, které vás snad potěší - ale zatím vám je neprozradím, bude to trochu překvapení). 

Mějte se hezky. G.H.

Matematika

Český jazyk

Učebnice 

 • 112/9ab - přepiš do sešitu. Doplň tečky za řadovými číslovkami.

Pracovní sešit

 • 44/1,2,3
 • 42/8

Anglický  jazyk

On-line procvičování - rozklikni a procvič. 5 vět, které jsou pro tebe nové si zapiš do slovníčku (anglicky a česky)

Slovíčka 

 • řadové číslovky poslech - rozklikni a nauč se řadové číslovky od desátý do třicátý první  -  výslovnost je těžká -procvičuj si ji
 • zapiš si do slovníčku od 11. -31. , tak jak to je v poslechovém cvičení 
 • the  eleventh             11 th           jedenáctý     (pokračuj až do 31.)

Přírodověda

 • Pracovní sešit - str. 47/6    zkuste  to..
 • sešit -  vyhledej na internetu, co je to Linka bezpečí, k čemu slouží, jaké má telefonní číslo. Vše si poznamenej do sešitu

4.-7. května  2020

Milé maminky, mámy, matky, 

 přeji vám k vašemu svátku hodně  radosti z vašich dětí. Jsou skvělé.

Milí páťáci,

 posílám vám velké pozdravení. Venku to už všechno raší, pučí a kvete. Jsou vidět  letošní mláďata. A co je nového u vás? Viděli jste venku něco zajímavého?A chce se vám do školy nebo byste raději zůstali doma? Budu ráda, když mi to napíšete. V pátek 8.5. máme zase státní svátek, na to se trochu mrkneme ve vlastivědě a 10.5. se slaví Den matek. 

Opatrujte se. G.H.

Matematika

Minulý týden jste se naučili vypočítat aritmetický průměr, dnes to procvičíme ve slovních úlohách.

Pracovní list - vypracuj a nalep do sešitu (po vypracování si překontroluj, řešení je na straně 2)

On-line procvičování - dnes je to obtížnější, zkus pár grafů udělat dobře. Držím palce

Geometrie -  Narýsuj kružnici  p (P,49 mm), do kružnice vrýsuj pravidelný šestiúhelník ABCDEF. Dorýsuj čtverec ABGH. Vypočítej jeho obvod a obsah. Narýsuj osu strany DE.

Český jazyk

Dnes nás čekají číslovky a řadové číslovky. Neboj, není to složité. Nejdříve si zopakujeme, co jsou to číslovky. 

Už ti to jde? Doufám, že ano. Teď nás bude zajímat jeden konkrétní druh číslovek a to jsou číslovky řadové. Přečti si o nich a zapiš si to do sešitu 

Číslovky řadové

 • Vyjadřují pořadí.
 • Na číslovky řadové se ptáme otázkou Kolikátý? Kolikáté..
 • Např.: pátý, několikátá, první, miliontý, poslední.
 • Za řadovými číslovkami napsanými číslicemi píšeme tečku.
 • (1. dubna, 6. cvičení, 20. století, karel IV., 5. ročník)
 • Pokud píšeme řadovou číslovku slovem, tečka se za ní nepíše. (první den, osmá třída)

Pracovní sešit  (řešení máš z druhé strany pracovního sešitu- překontroluj si, až to doděláš)

 • 40/1 - jen podtrhni číslovky a doplň písmena
 • 40/ 2,3
 • 40/ 4 do sešitu

Anglický  jazyk

Pracovní list - vytiskni, vypracuj a nalep si do sešitu

Slovíčka -  I v angličtině nás dnes čekají řadové číslovky. ( Odpovídají na otázku kolikátý, kolikátá, kolikátého...) Budeme je potřebovat, abychom uměli říci, kolikátého je . Například druhého,  šestého  atd. 

 • řadové číslovky poslech - nauč se řadové číslovky do deseti, výslovnost je těžká -procvičuj si ji
 • zapiš si do slovníčku od 1-10, tak jak to je v poslechovém cvičení nebo v učebnici str. 51 nahoře
 • the first               1 st            první      (pokračuj až do desátý)

Vlastivěda

 • Vyhledej, proč se 8.5. slaví státní svátek a zapiš si to do sešitu VL. 
 • Zopakuj si ze sešitu polohu států v Evropě

On-line procvičování - státy v Evropě

Přírodověda

list - vytiskni si, poznej alespoň 6 orgánů - dopiš do listu jejich jména a 2 důležité informace o daném orgánu - nalep si do sešitu

27.-30. dubna  2020

Ahoj páťáci,

 moc vás zdravím a doufám, že se máte dobře a moc se nenudíte. V pátek máme státní svátek. Víte proč? Takže tyto úkoly jsou vlastně na celý týden.  Kdyby vám přeci jen někdy docházely nápady či dobrá nálada, zkuste si třeba zatancovat  jako tihle borci.......

Přírodověda

Učebnice

 • str. 65 - přečti si a do sešitu zapiš  to, co je mezi růžovými tabulkami. 

Pracovní sešit

 •  31/ 1,2,4
 • 46/1,5

On-line procvičování - rozklikni a zkus to, kdyby to bylo moc lehké, zkus těžší variantu

On-line procvičování - rozklikni - tady je ta těžší varianta

Matematika

Dneska nás čeká nová věc - aritmetický průměr. Průměr používáme ve škole poměrně často, třeba ve výpočtu známky na vysvědčení.  Představte si, že Karel dostal v jednom pololetí tyto známky: 3,3, 1, 1, 2 - co by mu vyšlo na vysvědčení? Zkuste si tipnout.  Teď mrkněte na video  a zkuste si to potvrdit výpočtem. 

Video - zde je to krátce vysvětleno

Pracovní list - vypracuj

Anglický jazyk

Tento týden si zopakujeme určování času.

video - mrkni na to, zde je to dobře vysvětleno

sešit - do sešitu si překresli tenhle obrázek a nauč se to

on-line procvičování - a tady to protrénuj

on-line procvičování - a tady taky

Český jazyk

On-line procvičování - rozklikni a procvič psaní i y u přídavných jmen

On-line procvičování - rozklikni a procvič

Pracovní list -  do sešitu ČJ napiš první cvičení z této stránky

Pracovní list - vypracujte. Ráda vám to překontroluji, abyste věděli, jak vám  to šlo. Stačí poslat....

Učebnice -

 • str. 42 -modrá tabulka - zopakuj si
 • str.42/7 do ČJ/Š

Vlastivěda

 Video - mrkni na to

 Pracovní list -    vypracuj a nalep do sešitu VL, referát či prezentaci ze cvičení 4 mi pošli. (přes e-mail nebo WhatsApp nebo vhoď do schránky - nejpozději do neděle 3.5.)

22.-24. dubna  2020

Ahoj páťáci,

 venku už to vypadá skvěle, stromy už mají listy a  některé i květy.  A co na zahrádce, vysadili jste něco? Už jste  zasadili brambory? Budu ráda, když mi dáte vědět, co děláte a jak se máte. Také děkuji za vaše příběhy a referáty, moc se vám povedly. G.H.

Český  jazyk

Pracovní list  - 3. cvičení z listu napiš do čj-š, můžete poslat ke kontrole, ať víte, jak to máte. Stačí vyfotit a poslat přes WhatsApp na tel.č. 728 256 146 nebo  na mail.

On-line procvičování - rozklikni a zopakuj psaní s,z na začátku slov.

Učebnice 

 • str. 102 - tabulka nahoře. Opiš do sešitu a pochop. 
 • str. 102/ 4 do čj-š  (když si nebudete jistí, také klidně pošlete ke kontrole nebo napište)

Čtení

Anglický jazyk

Matematika

Učebnice

 • str. 77/ 3 - 2 sloupce do MŠ
 • str. 79/17  do MŠ
 • str. 78/8 - 2 sloupce do MŠ
 • str.  78/13 - 1 sloupec do MŠ

Sešit

 • Vypočítej a proveď zkoušku :    851 028 :  41 =                                                 982 140 : 62 =

Geometrie

 • Narýsuj čtverec  o straně a=55 mm,                                                     obdélník o straně a = 42 mm, b= 58 mm,  rovnostranný trojúhelník o straně a= 69 mm. 
 • Spočítej obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Který tvar má největší obvod?  U obdélníku a čtverce vypočítej obsah.

20.-21. dubna  2020

Ahoj páťáci,

 moc vás zdravím. Doufám, že se máte dobře.  

Mějte se hezky a pravděpodobně v květnu se na Vás těším. G.H.

Český  jazyk

On-line procvičování - rozklikni a procvič s sebou a sebou

On-line procvičování - rozklikni a zopakuj si psaní ě, je

Diktát

 • Pracovní sešit  str.  32a/6  - Popros mamku nebo taťku, ať ti diktát nadiktují a pak překontrolují. 

Pracovní sešit

 • 37/3
 • 38/4

Anglický jazyk

 • Pracovní list - Vytiskni si. Vystříhej fotky, nalep do sešitu  a dopiš jména. Prince William i Prince Harry už mají také ženu a děti, vyhledej a zapiš  i jejich jména.   Poté vypracuj úkol z listu v bublině.  (Hi, I´m Prince Harry. Prince William is my brother.......)
 • On-line procvičování - Rozklikni a zkus si. Slovíčka, která nebudeš znát, si zapiš do slovníčku a vyhledej v překladač google, tam si poslechni i výslovnost

Přírodověda

Pracovní sešit

 • str. 28/ 3
 • str.29/1,3,4

Matematika

Pracovní sešit

 • str. 30
 • str. 32,33,34  dodělej, co ti tam chybí
 • str. 35/15,16 dodělej, co ti tam chybí

Učebnice

 • str. 108 - projdi si barevnou tabulku nahoře
 • str. 107/2,3 do MŠ   

14.-17. dubna  2020

Ahoj páťáci,

tak máme po Velikonocích. Snad jste si opočinuli a máte zase dost síly na práci. V minulém týdnu jste měli úkol ze psaní, zatím mi ho někteří z vás neodevzdali, tak to napravte co nejdříve. 

Mějte se hezky. G.H.

Přírodověda

Video- projděte si video, je sice určeno osmákům, ale mrkněte na něj, je zajímavé

 • Sešit - Vypiš alespoň čtyři informace, které tě ve videu zaujaly

Učebnice- str. 62 - přečti si a do sešitu zapiš

Vylučovací soustava

 • Vylučovací soustavu tvoří: _________
 • Moč se tvoří v _______ ,  pak putuje  _______ do ________ a pak z těla ven.
 • Denně bychom měli vypít asi ___________
 • Škodliviny se z těla dostávají: 1) potem 2) močí 3) stolicí

Anglický jazyk

Sešit

 • Zopakuj si ze sešitu, jak se pozná přítomný čas prostý a průběhový a kdy se používá

On-line procvičování

Vlastivěda

 • Prohlédni si video o Národním divadle
 • Napiš referát na 1 stranu velikosti A4 o Národním divadle. Nezapomeň vložit i obrázky. Referát mi pošlete mailem nebo dejte do schránky u školy.

Český  jazyk

Sešit

 • Do sešitu napiš přehledně pod sebe všech 7 druhů zájmen a ke každému druhu napiš alespoň tři zástupce

Učebnice 

 • str.103 - tabulka nahoře. Přečti si. Ještě dovysvětlení - s sebou se používá, pokud je to někdo a má s sebou ještě něco nebo někoho ( Mám s sebou nůž, máš s sebou jídlo, bereme s sebou psy, vezměte si s sebou batoh) oproti tomu sebou se používá pokud se to týká jen jedné osoby ( hoď sebou, házel sebou, dítě sebou vrtělo)
 • str. 103/9 do čj-š

On-line procvičování

Pracovní sešit

 • 53/1 - do čj/š
 • 54/4,5,6,7,8

Matematika

Dělení celých čísel s desetinným výsledkem - podívej se na video a pochop

Sešit

 • Vypočítej tyto příklady do sešitu.  Výsledek bude vždy desetinné číslo, postupuj podle videa.
 • 72 : 40 =              99:30 =                9850: 40 =                        24786 :30=                         

 Pracovní list

6.- 8. dubna  2020

Milí rodiče, 

 také vás moc zdravím a doufám, že se máte v mezích možností dobře. Většině z vás dle vyplněného dotazníku vyhovuje, že si práci vašich dětí kontrolujete sami. Pokud byste však uvítali, abych práci vašich dětí překontrolovala, pošlete mi ji buď oskenovanou na můj mail gabher@seznam.cz  nebo mi ji dejte do poštovní schránky ve škole. Já bych práci prošla a mailem pak poslala opravenou zpět. Pokud by vám také cokoliv nebylo jasné nebo byste potřebovali s čímkoliv poradit či se na něco zeptat, budu ráda,  když mi na výše zmíněný mail napíšete. 

Přeji vám, abyste vše zvládli v klidu a pohodě. Hezké  Velikonoce Vám přeje Gábina Hermanová.

Ahoj páťáci,

moc vás všechny zase po čase zdravím. Tentokrát vám posílám úkoly na pondělí, úterý a středu. Pak máme velikonoční prázdniny, takže další vám pošlu až po pondělku. Velikonoce budou letos jinačí, tak jsem zvědavá, zda i přesto si nabarvíte vajíčka a uděláte pomlázku.  Mějte se hezky. Vaše G.H.

Anglický jazyk

učebnice

 • str. 53 - z oranžové tabulky nahoře si do slovníčku vypiš  jména měsíců v roce. Je to ten sloupeček January, February...    napiš si to i česky.

Měsíce v roce (months of the year)- rozklikni video, poslechni si výslovnost a zazpívej si

 • nauč se měsíce -  na přeskáčku, ne jen za sebou

Přírodověda

Poznávačka ptáci - pěvci - rozklikni, rozklikni vstup do poznávčky  a nauč se

Poznávačka ptáci- pěvci - rozklikni, rozklikni vstup do poznávačky a dej si test. Zvládnuté to máš, když to dáš na minimálně 80 %

Český  jazyk

Učebnice

 • str. 100 - přečti si modré tabulky, pochop je  a opiš do sešitu

Pracovní  sešit

 • str. 36

On-line  procvičování - rozklikni a projdi si

Čtení on-line - rozklikni, vyber si ke čtení, co tě zajímá a vypracuj

Psaní -   Napiš příběh, ve kterém budou tato slova.  Dveře, jezero, čtyři, strašidelně, koleje, přiletět.  Slova mohou být v různém pořadí a můžeš si je ohýbat. Například přiletěli, přiletěla, v jezeře atd.

Ráda bych si vaše příběhy přečetla. Klidně je pište rovnou do počítače a pak mi je zašlete. 

Matematika

porovnávání záporných čísel - video-  rozklikni si a projdi si

porovnávání záporných čísel - kvíz - rozklikni si a dej si kvíz

Pracovní sešit

 • 28/3,4 

Učebnice

 • 75/9,10 do Mš

Informatika

Celý duben budeme na internetu. V učebnici na str. 68 – 76 máte inspiraci pro vyhledávání nejrůznějších informací. Potřebujete se dozvědět více o právě probírané látce v přírodopisu, ve vlastivědě či angličtině? Nyní je ta vhodná doba.

Můžete tvořit i v Kahoot! https://create.kahoot.it/ email: miuskola@gmail.com, heslo: skolazichovice

Alespoň si procvičíte vyhledávání a stahování obrázků do počítače (pozor na správnou složku, kam obrázky ukládáte). Můžete vložit i odkaz na video. Až se vrátíme do školy, budeme mít alespoň co hrát.

1. - 3. dubna  2020

Ahoj, dneska aprílově.........  

Mějte se hezky. G.H.

Vlastivěda

 Tentokrát nás čeká první světová válka a vznik Československé republiky

 • Vyhledej na internetu nebo v knihách  nebo v učebnici str. 36-38  odpovědi na následující otázky.
 • Otázky a odpovědi si napiš jako zápis do sešitu VL.
 • PRVNÍ  SVĚTOVÁ  VÁLKA
 • začala:
 • Bojovali proti sobě _______ a _______
 • V té době naše země neexistovala, byli jsme součástí ________   _______
 • Co jsou to legie?___________
 • Kde vznikaly? ___________
 • 1. sv. válka skončila __________
 •  Díky konci války a jednání T.G. Masaryka vznikla  dne  28. října 1918 _________________
 • Prvním prezidentem naší země se stal ______

Jaké zbraně se využívaly v 1. sv. válce?

Kolik lidí zemřelo?

V kolika zemích se válčilo?

Co to je yperit?

Co jsou to zákopy?

Vyhledej si nějaké obrázky týkající se první světové války. Bylo by skvělé si je vytisknout a nalepit do sešitu

Anglický jazyk

Pracovní sešit

 • 46/3
 • 48/1,2
 • 49/4,5

Český  jazyk

Učebnice

 • str. 99 - přečti si modrou tabulku, pochop ji  a opiš do sešitu
 • 99/13  projdi si
 • 99/14  vyplň tužkou přímo do učebnice

Pracovní  sešit

 • 35/1 dole

Pracovní list

On-line procvičování  -  klikni a projdi si

sloh - Mia

1) Ještě jste nepsali dopis? Nevíte komu? Co kdybyste napsali mně?   miuskola@gmail.com

2) V dubnu slavíme Velikonoce. Vyhledejte si na internetu informace o nich a zapište do sešitu. Jak se slaví u nás a jak ve světě? Kdy je slavíme? Jaké jsou zvyky? Proč je slavíme?

Matematika

Učebnice

 • strana 74 -  pochop a projdi si jednotlivá cvičení. Tabulku CELÁ  ČÍSLA zapiš do sešitu

Pracovní sešit

 • 28/1,2

Sešit

 • Následující příklady si zapiš a vypočítj do sešitu (Popros pak mamku nebo taťku, ať ti to překontrolují na kalkulačce nebo mi to pošli ke kontrole)
 •   897 541 - 25 014 =                              14000 . 500 =                                       789 258 : 24 = 
 •   910 000 : 800 =                                   789 145 + 1 258 456 =                        14,258 + 587,98 =
 •  18,25 - 4.998 =                                     35, 588 . 100 =                                       14,5  : 100 
 •   4875 . 53 =                                             ze 49 =
 •                                                                    7

30. - 31. března  2020

Ahoj všichni, tak to vypadá, že jaro opravdu začíná. Už jsem viděla venku zajímavé rostliny, tak vás možná nalákám i na dobrovolný úkol z přírodovědy. Často na vás myslím a věřím, že se máte pěkně. 

Opatrujte se. Jarní pozdrav posílá G. Hermanová     

Přírodověda

    On- line poznávačka jarní byliny- březen  - rozklikni

 • (Projděte si a dejte si test. Bylo by skvělé zvládnout to na 80 %) Můžete mi napsat, na kolik procent jste to zvládli. (za 90-100%  dostanete  jedničku, za 80 - 90% dvojku)

   Focení jarních rostlin  (dobrovolný úkol) 

 • Vyražte ven s mobilem či foťákem. Nafoťte jarní rostliny v okolí Žichovic a zkuste zjistit, jak se jmenují. Byla bych nadšená, kdybyste mi to poslali buď mailem  nebo z toho vytvořili prezentaci. Kdyby někdo chtěl udělat pro ostatní z těch fotek poznávačku v kahootu, pošlu mu přístupové heslo.  Jednička a radost z poznaného vás určitě nemine.

Anglický jazyk

Učebnice

 • strana 56 - slovíčka lekce 19. Zapiš si je do slovníčku (poslechni si výslovnost na google překladači) a nauč se je
 • strana 44/ 2   Přelož si básničku, abys jí rozuměl a nauč se ji
 • 44/ 1   přečti si

Český  jazyk

Učebnice

 • str. 98 - přečti si modré tabulky, pochop je  a opiš je do sešitu

Pracovní  sešit

 • 30/ 4 - určitě popros mamku nabo taťku, aby ti to překontrolovali. Případně si to překontroluj sám, řešení je z druhé strany pracovního sešitu)
 • 34/1,2 dole
 • 35/1,2 nahoře

Matematika

Geometrie 

Narýsuj čtverec o straně  45 mm a vypočítej jeho obvod a obsah. Narýsuj obdélník o stranách 68 mm a 39 mm a vypočítej obvod a obsah.

Pracovní list

 • vypočítej 

Učebnice

 • 64/3 do MŠ

25. - 27.března  2020

Moc vás zdravím a  doufám, že je vám dobře. Snažím se posílat úkoly, které vám  snad nedělají větší potíže. Kdyby vám ale něco nešlo nebo byste s čímkoliv potřebovali poradit, tak mi klidně napište či zavolejte. 

Opatrujte se. S rouškou zdraví G. Hermanová      

Vlastivěda

 • skládačka - rozstříhej, spoj k sobě dvojice, které k sobě patří a nalep si do sešitu VL

Anglický jazyk

Učebnice

 • str. 40/ 1  - přečti si článek, přelož si
 • str. 41/  - tabulka - přelož si, nauč se a napiš do sešitu.
 • str. 41/4 - Otázky a odpovědi na ně napiš do AJ/Š

Pracovní sešit

 • str. 44
 • str. 45/4, 5

Český  jazyk

Učebnice

 • str. 96 - přečti si modré tabulky, pochop je  a opiš je do sešitu
 • str. 97  - přečti si modrou tabulku, pochop ji - zájmena přivlastňovací - a opiš ji do sešitu

Pracovní  sešit

 • 33/2,4
 • 34/1,2

Pracovní list - přepiš do  ČJ/Š

Matematika

Pracovní sešit      

 •  26/18,19
 • 27/23,24,25
 • 24/12

Geometrie

 • Narýsuj trojúhelník  BCD, d = 45 mm, CD = 8 cm, c = 63 mm.  Narýsuj osu strany c. Dorýsuj čtverec, pokud jeho jedna strana je strana BC v trojúhelníku. Vypočítej obsah čtverce. Co má větší obvod, čtverec nebo trojúhelník?

Logika

 • Zkus si logické úlohy z umimematiku.cz    (Sokoban, rušná hodinka, a další)

 Informatika

 •  Otevřete si stránky :

https://www.o2chytraskola.cz/videa#category 

a projděte si videa : jak se bezpečně chovat na internetu

                                     jak se chovat bezpečně na sociálních sítích

                                    v digitálním světě

                                    hustá Lída

                                    

23.-24.března  2020

Moc vás zdravím a  doufám, že se máte dobře. Kdybyste měli chuť mi napsat, jak se máte a co děláte, budu ráda.

Moje adresa je       gabher@seznam.cz        

 Přírodověda

 • Zopakujte si, co už víte o trávení. Co se děje s jídlem, když ho sníte. 
 • Přečtěte si v učebnici str. 61
 • V pracovním sešitě vypracujte str. 26 a  str. 27/4, 5  (malá rada ke cvičení 5. První slovo začíná na O. Druhé  začíná na Me a jedná se o nemoc podobnou bulimii
 • Vyhledejte na internetu nebo v knize, co je to bulimiie  a Me______   ________(výsledek přesmyčky) a zapište si to do sešitu Př.

Český  jazyk

Učebnice

 • 93/2 do ČJ/Š  + urči u prvních dvou podstatných jmen a sloves, vše co umíš.

Pracovní  sešit

 • 32a/5 
 • 32b/8

Psaní

 • Co by sis přál/a  kdybys našel prsten, co by ti splnil 3 přání.   Do sešitu psaní, na jednu stranu.  Už se těším, až si to přečtu. Případně mi to také můžete poslat na e-mail. 

Matematika

Učebnice       

 •  strana 72 - tabulka Dělení desetinných čísel . Přečti si a pochop.
 •  strana 73/ 42, 44  do MŠ         

18.-20.března  2020

 Přírodověda

 • Přečtěte si v učebnici str. 60 - trávicí soustava
 • Do sešitu si vytvořte zápis - To co je černým písmem.  " V dutině ústní.................... odchází z těla konečníkem"
 • Mrkněte na video. Je v angličtině, tak si k němu zapněte titulky ( zapínají se první ikonkou vpravo)

Český  jazyk

Učebnice

 • 144/15a do ČJ-Š, v prvních třech větách urči slovní druhy.

Webové stránky- procvičování

 • Zopakuj si psaní i y u přídavných jmen  na webových stránkách :  on-line cvičení - český jazyk- pro 5.ročník- přídavná jména

Pracovní  sešit

 • str.25b  dodělat
 • 31 / nahoře         31/2

Matematika

Učebnice       

 •  72/38, 40 do MŠ               
 •  73/46  ( součet v  úhlopříčkách, řadách a sloupcích musí být stejný)

16. a 17. března 2020

 Vlastivěda

 • Přečtěte si v uč. Str. 42-45
 • Do sešitu si zapište a doplňte:
 • Vysvětli pojmy ( také do sešitu):
  • Mnichovská dohoda
  • Sudety
  • Protektorát Čechy a Morava
  • Židé
  • Koncentrační tábory
  • Lidice a Ležáky
 • Podívejte se na videa:

Angličtina

 • vyhledat, zapsat a umět slovíčka lekce 17 ( uč.str.56)
 • ještě vyhledat a dopsat a umět slovíčka
  • pošta, nádraží, kino, kostel, restaurace, nemocnice

Matematika

 • uč. Str. 71  tabulka násobení desetinných čísel – přepsat do sešitu a pochopit ( budeme s tím pracovat další dny)