Úkoly pro IV. ročník

22.-23.6.  

ČESKÝ JAZYK -  opakovali jsme, přímá řeč

 • 73/7     70/33,36          69/32 - vyhledejte podměty a přísudky, napište větné vzorce a barevně označte věty, kde je podmět nevyjádřený
 • pravopis - věty z prezentace přepiš do čj-š,  zdůvodňuj, podle kterého pravidla jsi se rozhodl pro i nebo y
 • pravopisná cvičení - vypracuj
 • jazykový rozbor - vypracuj

MATEMATIKA -  obsah  a obvod čtverce a obdélníku

 • učebnice - 102/13,14,15
 • pracovní sešit - str.49

ANGLICKÝ   JAZYK - přítomný čas prostý i v otázce a záporu

 • pracovní sešit 78/3,  79- celá,   82/1

PŘÍRODOVĚDA

 • pracovní sešit  str. 34 ,  38/3,4,5 

17.-19.6.  

ČESKÝ JAZYK -  opakovali jsme, psali jsme závěrečnou práci

 • pravopisné cvičení - vypracuj a opět barevně označ, podle jakého pravopisného pravidla píšeš i nebo y
 • závěrečná písemná práce -  popros mamku nebo taťku, ať ti nadiktují diktát k práci a pak to zkuste sami vypracovat a pošlete ke kontrole          strana 1           strana 2          diktát k nadiktování

MATEMATIKA -  obsah  a obvod čtverce a obdélníku, psali jsme závěrečnou písemnou práci

 • závěrečná písemná práce - také ji sami vypracujte a pošlete ke kontrole                                                                                              strana 1          strana 2 

ANGLICKÝ   JAZYK - přítomný čas prostý i v otázce a záporu

 • učebnice str. 75 lekce 31 - zapiš si slovíčka a nauč se je
 • učebnice 70/1  - přečti si, přelož
 • pracovní sešit 78/1,2,3

15. -16.6.  

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  -   pravopis i y, větné vzorce, opakujeme, přímou řeč

 • pracovní sešit  - 72/5,  73/6,8
 • písemná práce  procvičení -      strana 1             strana 2          vypracuj
 • pracovní sešit 70/33

MATEMATIKA -  obsah  a obvod čtverce a obdélníku

ANGLICKÝ   JAZYK  

 • pracovní sešit  50/2,3
 • učebnice 47/3 - do sešitu napiš alespoň 8 vět př. ( Where are you? I am at the cinema)

PŘÍRODOVĚDA - rozmnožovací soustava

10.-12.6.  

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  -   pravopis i y, větné vzorce

 • pracovní sešit 69/31 - doplň iy a barevně označ, podle kterého pravidla jsi se tak rozhodl. Červeně - vyjmenovaná slova (uprostřed slova), zeleně - shoda podmětu s přísudkem (na konci sloves v minulém čase), modře- vzory podstatných jmen (na konci podstatných jmen) - najděte podměty a přísudky, určete slovní druhy - pošlete ke kontrole
 • U následujících sloves a podstatných jmen urči vše, co umíš:  v domě, Pavlovi, bez peněz, psa, dělali, přicházíte, zazpívá, pracovali jsme
 • prezentace -  projdi si, rozlišuj VJ a souvětí a určuj větné vzorce, určuj podměty a přísudky
 • pracovní list - vypracuj 
 • pracovní list - vypracuj - pošli ke kontrole

MATEMATIKA -  obsah  a obvod čtverce a obdélníku

ANGLICKÝ   JAZYK - 

 • učebnice str. 46, 47/3
 • pracovní sešit  50/1

PŘÍRODOVĚDA - rozmnožovací soustava

 • prezentace - projdi si
 • učebnice - 66,67 - přečti, pochop, doptej se ,udělej si zápis do sešitu

VLASTIVĚDA - 1. sv. válka - znovu si projdi informace

 • pracovní list -  odpověz na otázky, tyto základní informace si zapamatuj

8.-9.6.  

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  -   podmět nevyjádřený a několikanásobný, větné vzorce, čárka v souvětí, psani iy

 • pracovní list - doplň iy a barevně označ, podle kterého pravidla jsi se tak rozhodl. Červeně - vyjmenovaná slova(uprostřed slova), zeleně - shoda podmětu s přísudkem (na konci sloves v minulém čase), modře- vzory podstatných jmen (na konci podstatných jmen) - pošlete ke kontrole
 • učebnice 88/3 - vyhledej podměty a přísudky, urči, zda se jedná o větu jednoduchou či souvětí a urči větný vzorec, urči slovní druhy
 • čtení strana 1                         čtení strana 2 - přečti si a vypiš alespoň 8 informací o J.A.Komenském
 • on-line procvičování - opakování vyjm.slova

MATEMATIKA -  zlomky, slovní úlohy se zlomky, porovnávání zlomků

 • pracovní sešit 29/4
 • učebnice 62/oranžová slovní úloha,  63/16,   65/27,   67/30
 • slovní úlohy do Mš -  1) Trasa závodu je dlouhá 28 km. Běžci už jsou ve 2/7. Kolik km mají ještě uběhnout? 2) V balíčku je 16 sušenek, Eva snědla 2/4 a Ela 1/4. Kolik sušenek v balíčku zůstalo?
 • vypočítej i se zkouškou  298 425 : 5 =

ANGLICKÝ   JAZYK -  předložky in, on, at. Lekce 20. 

 • Slovíčka lekce 20 - nauč se  a zapiš
 • učebnice str. 47 nahoře -přepiš si do Aj-š
 • on-line procvičování  - zopakuj si slovíčka - části bytu

PŘÍRODOVĚDA 

skládačka - vytiskni, rozstříhej, slož, nauč se

3.-5.6.  

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  -  hledání podmětu a přísudku větě, podmět nevyjádřený a několikanásobný, větné vzorce, čárka v souvětí, 

MATEMATIKA -  zlomky, slovní úlohy se zlomky, velká čísla do milionu - zápis, zaokrouhlování, řazení, rozvinutý zápis

 • pracovní sešit 37/19,20,22
 • pracovní sešit 29/3
 • slovní úlohy do Mš - 1) Šátek stál původně 450 kč, pak ho ale zlevnili o dvě pětiny. Kolik stál šátek po slevě? 2) Šaty byly zlevněny z původních 1200 kč o jednu třetinu. Kolik korun stály šaty po slevě?

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas prostý v otázce, Londýn, 

 • otázky - nalep si  a nauč se
 • vyhledej si slovíčka, zapiš si je a nauč se je : les, oceán, jezero, město, vesnice, řeka,pláž, hora, svět

PŘÍRODOVĚDA 

VLASTIVĚDA - 2. sv. válka

 • pracovní list - vypracuj
 • list a,   list b     přečti si list a  od strany 82 - Zdenko Chadt a jeho řádění na Žichovicku a list b. Odpověz na otázky: Kolik Židů ze Žichovic bylo posláno do koncentračních táborů? Kolik jich přežilo? Kde bydleli?

1.-2.6.  

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - shodu podmětu s přísudkem, opakovali jsme vzory středního rodu, učili jsme se nově, kde se píše ve větě čárka- učebnice str.78,79

MATEMATIKA -  zlomky, opakujeme celou násobilku

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas prostý v otázce

 • pracovní list - projdi si otázky, nauč se i odpovědi
 • vyhledej, zapiš si a nauč se slovíčka - slow, fast, wrong, right, cheap, expensive
 • pracovní list - vystřihni, nauč se a nalep do sešitu
 • pracovní list

PŘÍRODOVĚDA - orgány lidského těla

 • pracovní list - vystřihej, nalep, kam patří a ke každému orgánu napiš jeho hlavní funkci

27 - 29.5.  

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - shodu podmětu s přísudkem, podmět nevyjádřený, vzory p.j, hledání podmětu a přísudku ve větě

MATEMATIKA - procvičovali jsme písemné dělení, zlomky - př. (kolik je 1/3 z 15) učebnice str. 61, 62/14

ANGLICKÝ   JAZYK -  přítomný  čas prostý v záporu, opakovali dny v týdnu, počasí, informace o sobě

PŘÍRODOVĚDA - opakovali jsme kosti, svaly, orgány, poznávačku ptáci pěvci na zš Všechovice

VLASTIVĚDA -Opakovali jsme komunismus- demokracie

25.-26.5.  

ČESKÝ JAZYK -  procvičovali jsme  - vzory p.j., shodu podmětu s přísudkem ( grammar.in)

 • pracovní list 
 • pracovní list - Vyber si stát v Evropě. Vyhledej o něm informace a zapiš si je. Nakonec mi pošli e-mail, kde mi popíšeš zážitky z cest po této zemi. ( Kde jsi byl, co jsi viděl, co jsi jedl)

MATEMATIKA - procvičovali jsme písemné dělení, zlomky

ANGLICKÝ   JAZYK - procvičovali jsme sloveso být a mít a  přítomný  čas prostý u ostatních sloves

Ahoj čtvrťáci,

 protože dnes začíná  výuka ve škole, změní se trochu  i způsob zadávání úkolů pro vás, kteří se budete učit doma. Vždy v úterý a v pátek odpoledne sem vyvěsím to, co jsme ve škole dělali a zvládli. 

Mějte se hezky. G.H.

20.-22. května  2020 

Ahoj čtvrťáci,

  pro většinu z vás  je to tentokrát poslední samostatné vypracovávání úkolů. Tak si to užijte!  Ve škole vše postupně znovu projdeme a  mrkneme na to, co vám není jasné. Doufám, že se alespoň trochu těšíte. Rozvrh je vyvěšen na webových stránkách školy.

Tak v pondělí ahoj. G.H. 

Matematika 

 Pracovní list - vypracuj

Učebnice 

 • 33/4 - ústně 
 • 34/7 - ústně
 • 33/5 do Mš                                                                                                                                   

Anglický  jazyk

Pracovní sešit

 • 74/1,2
 • 75/6
 • 73/4
 • 82/3

Učebnice

 • 66/1 - přečti si a přelož

Český  jazyk

Pracovní list  - do čj-š, cvičení 4 - Přineste si tento list s sebou v pondělí, mrkneme se na to.

Pracovní list - vypracuj

Pracovní sešit 

 • 73/7 vypracuj 

On-line cvičení - zahraj si střílečku, střílíš jen na slovesa

On-line cvičení - kraťoučké čtení

Vlastivěda

Pracovní list - vytiskni si str. 5. Osoba, která nás dnes bude zajímat, je Jan Amos Komenský. Použij internet, učebnici str.14 nebo knihy a vyplň list.

18.- 19. května  2020 

Milí čtvrťáci,

 moc vás zdravím a doufám, že jste odhalili jméno dámy z obrázku z minulého týdne. Správně,  je to císařovna Marie Terezie. Dnešní hádanka bude ze zvířecí říše. Bude to trochu složitější, tak jsem zvědavá, kolik borců mi pošle správné jméno živočicha, který žije i u nás v Čechách. ( pomůcka - patří mezi korýše a je velmi zajímavý)

Mějte se hezky. G.H.

Matematika 

 Pracovní sešit

 • str.36/15,16,17
 • 52/8

Učebnice

 • str.58/5  zapište tužkou do učebnice, projdeme si to spolu ve škole. (první obrázek: červená část 5, bílá 2
 •                                                                                                                                                                                      7          7

Anglický  jazyk

Slovíčka

 • Zapiš si do slovníčku slovíčka z učebnice str.75 lekce 29 - the weather(počasí). Už jsme je dělali ve škole, tak to bude lehké. Slovíčka se nauč.

On line procvičování- Rozklikni a zopakuj si

Český  jazyk

Pracovní sešit

 • str. 71/2,3,4 - kontrolu máš z druhé strany pracovního sešitu.

Pravopisné cvičení - rozklikni, napiš do sešitu, překontroluj si na počítači.

Přírodověda

Pracovní list - vytiskni si str. 4. Vyber si jednoho živočicha, který žije u nás a který tě zajímá a vyplň informace o něm. Piš jen to, čemu rozumíš.

13.- 15. května  2020 

Milí čtvrťáci,

 trochu se nám ochladilo a zapršelo. Doufám, že úkoly  zvládáte. Kdyby ne, ozvěte se.  Kdybyste si nebyli něčím jistí, pošlete mi to, projdu vám to.  Kdo je to asi  na obrázku?

Mějte se hezky. G.H.

Matematika 

 Pracovní sešit

 • str.33,34,35 - dodělej, co nemáš
 • str. 37/19

Anglický  jazyk

On-line procvičování - Rozklikni a zopakuj si.  Procvičte vícekrát, abyste v tom byli dobří. Uděláme si pak ve škole naostro.

Český  jazyk

Sloh

 • Napiš text na alespoň 1 stránku ve velkém sešitu na téma koronaprázdniny. ( Popiš, co jsi dělal, co ti vadilo, chybělo, čeho ses bál, co bylo skvělé, zda bys chtěl, aby volno trvalo a cokoliv dalšího). Dávej pozor i na pravopis, čárky......

Pracovní list - vypracujte cvičení 1-8. Pokud budete chtít překontrolovat, pošlete mi to.

Čtení - rozklikni, čti a vypracuj úkoly. Pokud ti to jde, stačí toto cvičení, pokud máš potíže, vyber si na gramar.in ještě další 

Vlastivěda

Tentokrát nás bude zajímat jedna žena. Píše se o ní v učebnici na str.17  a její křestní jméno je Marie. Do sešitu si zapiš a dovyhledej informace o ní.

jméno__________________

narodila se ________________ což bylo před_________lety

královský rod z kterého pochází____________

povolání________________

Co skvělého se jí podařilo    1) ________________  2)_______________ 3____________

kolik měla dětí_____________    zemřely některé? _______________

Zjisti o ní nějakou zajímavost _____________________

Nalep si nebo nakresli její portrét : 

11.-12. května  2020 

Ahoj čtvrťáci,

 oslavu výročí konce 2. světové války máme za sebou. Pampelišky už také odkvetly. Dělali jste doma pampeliškový med? Ve škole už to pro nás všechny chystáme, tak doufám, že se alespoň trochu těšíte (máme pro vás 2 novinky, které vás snad potěší - ale zatím vám je neprozradím, bude to trochu překvapení). 

Mějte se hezky. G.H.

Matematika 

 Tento týden pokračujeme v učivu - zlomky

Učebnice

 • 59/6 do sešitu
 • 59/7 - ústně

Pracovní list- vypracuj

Pracovní list - vypracuj

Pracovní sešit -   str.35/ 10,11 - dodělej

On-line procvičování - rozklikni a procvič zlomky

Anglický  jazyk

On-line procvičování - už jsme to jednou dělali, takže to už celkem umíš. Dnes si všechny výrazy, které se objeví, zapiš česky i anglicky do slovníčku. Nauč se to celé i vyslovovat - určitě si na to později napíšeme testík

Český  jazyk

Pracovní list -  Přepište do sešitu, podtrhněte přísudky vlnovkou a podměty rovnou čarou

Pracovní list - Přepište do sešitu. (U slov, kde doplňujete i,y, napište jejich vzor)

On-line procvičování - Rozklikni a vyplň

Přírodověda

 • Pracovní sešit - str. 47/6    zkuste  to..
 • sešit -  vyhledej na internetu, co je to Linka bezpečí, k čemu slouží, jaké má telefonní číslo. Vše si poznamenej do sešitu

4.- 7. května  2020 

Milé maminky, mámy, matky, 

 přeji vám k vašemu svátku hodně  radosti z vašich dětí. Jsou skvělé. 

Milí čtvrťáci,

 posílám vám velké pozdravení. Venku to už všechno raší, pučí a kvete. Jsou vidět  letošní mláďata. A co je nového u vás? Viděli jste venku něco zajímavého? A chce se vám do školy nebo byste raději zůstali doma? Budu ráda, když mi to napíšete. V pátek 8.5. máme zase státní svátek, na to se trochu mrkneme ve vlastivědě a 10.5. se slaví Den matek. 

Opatrujte se. G.H.

Matematika 

 Na tento týden mám pro vás něco úplně nového. Jsou to zlomky.  Půjdeme na ně úplně pomalinku. Snad vás budou bavit a nebudou vás zlobit.                                                        

video - mrkněte na video 

video - a ještě na tohle video - je to už jasné?

video - ještě jedno video pro procvičení

učebnice - str. 58 růžová tabulka - zapiš do sešitu

sešit - přepiš a překresli si do sešitu obrázek, který máš tady pod textem - ZLOMKY

On-line procvičování - rozklikni a procvič zlomky

Pracovní sešit 

 • 28/1
 • 17/1,2,4,5 - dodělej, pokud to už nemáš

Pracovní list - Do sešitu zapiš a vypočítej (zápis, výpočet, odpověď) slovní úlohu č.1, 2, 3

Anglický  jazyk

On-line procvičování  - procvič si slovíčka  - jídlo

Pracovní sešit

 • 68/1,2,3

Český  jazyk

Pracovní sešit  -  Až to doděláte, poproste mamku nebo taťku, aby vám to překontrolovali. Kdybyste si to chtěli projít sami, řešení je na zadních stranách pracovního sešitu

 • 67/23,24,25
 • 68/26,27

On-line procvičování - zopakujte si psaní i y ve vyjmenovaných slovech

Pracovní list - vyplňte

Učebnice - str. 87/4  - napište do ČJ/Š  a podtrhněte v každé větě přísudek vlnovkou a podmět rovnou čarou

Přírodověda

List - vytiskni si, poznej alespoň 6 orgánů - dopiš do listu jejich jména a 2 důležité informace o každém orgánu - nalep si do sešitu

Vlastivěda

 • Vyhledej, proč se 8.5. slaví státní svátek a zapiš si to do sešitu VL. 
 • Zopakuj si ze sešitu polohu států v Evropě

On-line procvičování - státy v Evropě - klidně u toho používej mapu ze sešitu

27. -30.dubna 2020 

Ahoj čtvrťáci,

moc vás zdravím a doufám, že se máte dobře a moc se nenudíte. V pátek máme státní svátek. Víte proč? Takže tyto úkoly jsou vlastně na celý týden.  Kdyby vám přeci jen někdy docházely nápady či dobrá nálada, zkuste si třeba zatancovat  jako tihle borci.......

Matematika                                                               

Sešit

 • Zapiš a vypočítej do sešitu následující příklady, na závěr si je překontroluj na kalkulačce
 • 14 878 + 985 =                        49000 : 700 =                               874 251 - 68 204  =
 • 5897 . 47 =                                87691 : 7 =                                      3200 . 500 =
 • 987 254 : 8 =                            785 410 - 320 144=                      8745 . 98 =

Pracovní sešit

 • str.24 
 • str. 25/ 3

Anglický  jazyk

Pracovní sešit

 • 66/1,2

Učebnice

 • str. 74 - slovíčka lekce 27. Zapiš si je a nauč. Zapiš si i výslovnost:
 • chicken (čikin)        fish (fiš)     pancake (penkejk)      potatoes (potejtous)
 • rice (rajs)      salt(solt)   steak (stejk)    sugar (šugr)
 • can you pass me the sugar ?  (ken jů pás mí d šugr, plís) 
 • Would you like pancakes?       ( wud jů lajk penkejks?) 

On-line procvičování- rozklikni a procvič

On-line procvičování - rozklikni a zkus to

Český  jazyk

On-line procvičování - rozklikni a procvičuj.  Jak postupuješ? Například:  Stromy se ve vichřici ohýbal_. Jedná se o shodu podmětu s přísudkem. Přísudek je ohýbal_, podmět zjistím tak, že se zeptám KDO, CO ohýbal_? Podmět je tedy stromy. Strom je rodu mužského neživotného, tedy napíšu y.  

Pracovní list - vypracuj

Pracovní list- vypracuj

Pracovní list - stranu 2 a 3 z tohoto pracovního listu vypracuj do sešitu ČJ-Š. Máš tam pro kontrolu i řešení. 

Přírodověda

Učebnice

 • str. 65 - přečti si a do sešitu zapiš  to, co je mezi růžovými tabulkami. 

Pracovní sešit

 •  31/ 1,2,4
 • 46/1,5

On-line procvičování - rozklikni a zkus to, kdyby to bylo moc lehké, zkus těžší variantu

On-line procvičování - rozklikni - tady je ta těžší varianta

Vlastivěda

video - prohlédni si. 

Pracovní list - vypracuj a nalep do sešitu VL, referát či prezentaci ze cvičení 4 mi pošli. (přes e-mail nebo WhatsApp nebo vhoď do schránky - nejpozději do neděle 3.5.)

22.-24. dubna 2020 

Ahoj čtvrťáci,

 venku už to vypadá skvěle, stromy už mají listy a  některé i květy.  A co na zahrádce, vysadili jste něco? Už jste  zasadili brambory? Budu ráda, když mi dáte vědět, co děláte a jak se máte. Také děkuji za vaše příběhy a referáty, moc se vám povedly. G.H.

  Český jazyk

Pracovní list    -  vyplň

Dnes mám pro vás nové učivo, které  se jmenuje shoda podmětu s přísudkem. Dobře je to vysvětleno na následujícím videu

video - pusť si mě a pochop. Popros mamku nebo taťku, ať ti pomohou to pochopit

Učebnice - str. 83  bílo-růžová tabulka. Přepiš si ji do sešitu. Nadpis je - Shoda podmětu s přísudkem

on-line procvičování - rozklikni a procvič

Pracovní list - vyplňte jen stranu 35 a pošlete mi ji vyplněnou zpět. Můžete ji jen vyfotit a poslat přes WhatsApp na tel.č. 728 256 146 nebo na mail gabher@seznam.cz nebo vhodit do schránky školy 

Matematika                                                               

Učebnice

 • str. 53/ 1,2,3,4,7 do sešitu

Pracovní sešit

 • 18/3
 • 19/6

Geometrie

 • Narýsuj čtverec  o straně a=55 mm,                                                     obdélník o straně a = 42 mm, b= 58 mm,  rovnostranný trojúhelník o straně a= 69 mm. 
 • Spočítej obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Který tvar má největší obvod? 

Anglický jazyk

Učebnice

 • str. 74 - lekce 26 slovíčka, zapiš si je do slovníčku i s výslovností, kterou máš tady a nauč se je:
 • chips (čips)                    hamburger   - rozklikni, napiš hamburger a poslechni si výslovnost          healthy (helsi) 
 • hot dog (hot dog)         pizza (píca)                     salad                         sick (sik)        
 • yoghurt (jógrt)              don´t eat (dount ít)

On-line procvičování - rozklikni a projdi si

On-line procvičování - rozklikni a zopakuj si

On-line procvičování - rozklikni a zkus to

20.-21. dubna 2020 

Ahoj čtvrťáci,

 moc vás zdravím. Doufám, že se máte dobře. Mějte se hezky a pravděpodobně v květnu se na Vás  těším. G.H.

  Český jazyk

On-line procvičování

Pracovní list - str.48 vyplň dle vzoru (v konvi je voda na zalévání.    vzor - píseň           pád- 6. )                                                                                    str.49 podmět podtrhni rovnou čarou, přísudek podtrhni vlnovkou      

Učebnice

 • str. 64/5 do ČJ-Š 

Matematika

Sešit

 • Zapiš si do sešitu - Jednotky času 
 •    1 rok = 12 měsíců = 365 dní      ( Je pravda, že má každý rok 365 dní? Zjisti to.)
 •   1 týden= 7 dní
 •   1 den = 24 hodin
 •    1 h ( hodina) = 60 min (minut)
 •    1 min = 60 s (sekund)                                                                

Učebnice

 • str. 53/5  první sloupeček do MŠ

Pracovní sešit

 • 15/6
 • 18/1,4,5

Přírodověda

Pracovní sešit

 • str. 28/ 3
 • str.29/1,3,4

Anglický jazyk

Pracovní sešit

 • 52/1,2,3

On-line procvičování - rozklikni a zopakuj si

On-line procvičování - rozklikni a zkus to

14. - 17. dubna 2020 

Ahoj čtvrťáci,

tak máme po Velikonocích. Snad jste si opočinuli a máte zase dost síly na práci.......    G.H.

Přírodověda

Video- projděte si video, je sice určeno osmákům, ale mrkněte na něj, je zajímavé

Sešit - Vypiš alespoň čtyři informace, které tě ve videu zaujaly

Učebnice- str. 62 - přečti si a do sešitu zapiš

Vylučovací soustava

 • Vylučovací soustavu tvoří: _________
 • Moč se tvoří v _______ ,  pak putuje  _______ do ____________ a pak z těla ven.
 • Denně bychom měli vypít asi ___________
 • Škodliviny se z těla dostávají: 1) potem2) močí3) stolicí

  Český jazyk

Učebnice

 • Tento týden budeme procvičovat hledání podmětu a přísudku ve větě. Již jste to dělali ve třetí třídě. Přísudek je ve větě sloveso (podtrhává se vlnovkou). Na podmět se ptáme KDO,CO? (označujeme ho rovnou čárou)
 • str. 81, 82 - žluté tabulky. Přečti, zkus pochopit a opiš do sešitu

On-line procvičování

Psaní

 • Napiš příběh, ve kterém budou tato slova.  Dveře, jezero, čtyři, strašidelně, koleje, přiletět.  Slova mohou být v různém pořadí a můžeš si je ohýbat. Například přiletěli, přiletěla, v jezeře atd.

Ráda bych si vaše příběhy přečetla. Klidně je pište rovnou do počítače a pak mi je zašlete.

Pracovní sešit -  Kdybyste si nebyli jistí, tak řešení úkolů je z druhé strany pracovního sešitu

 • 59/30
 • 64/14, 15
 • 65/ 16, 17       

Matematika

Písemné dělení video - Kdo si není ještě jistý, jak se písemně dělí, může se mrknout na krátké video

Učebnice

 • 51/ tabulka -  Někdy nám při písemném dělení vyjde zbytek, podívej se, jak se to zapisuje.
 • 52/9 do MŠ

Pracovní sešit

 • 14/5
 • 16/11, 12

Anglický jazyk

Učebnice

 • str.76- prostuduj si a přepiš do sešitu. Ideálně si stránku ofoť, vystříhej fotky, nalep do sešitu  a dopiš jména. Prince William i Prince Harry už mají také ženy a děti, vyhledej i jejich jména.

Vlastivěda

 • Prohlédni si video o Národním divadle
 • Napiš referát na 1 stranu velikosti A4 o Národním divadle. Nezapomeň vložit i obrázky. Referát mi pošlete mailem nebo dejte do schránky u školy.

6. - 8. dubna 2020 

Milí rodiče, 

  moc Vás zdravím a doufám, že se máte v mezích možností dobře. Většině z vás dle vyplněného dotazníku vyhovuje, že si práci vašich dětí kontrolujete sami. Pokud byste však uvítali, abych práci vašich dětí překontrolovala, pošlete mi ji buď oskenovanou na můj mail gabher@seznam.cz  nebo mi ji dejte do poštovní schránky ve škole. Já bych práci prošla a mailem pak poslala opravenou zpět. Pokud by vám také cokoliv nebylo jasné nebo byste potřebovali s čímkoliv poradit či se na něco zeptat, budu ráda,  když mi na výše zmíněný mail napíšete. 

Přeji vám, abyste vše zvládli v klidu a pohodě. Hezké  Velikonoce Vám přeje Gábina Hermanová.

Ahoj čtvrťáci,

moc vás všechny zase po čase zdravím. Tentokrát vám posílám úkoly na pondělí, úterý a středu. Pak máme velikonoční prázdniny, takže další vám pošlu až po pondělku. Velikonoce budou letos jinačí, tak jsem zvědavá, zda i přesto si nabarvíte vajíčka a uděláte pomlázku.  Mějte se hezky. Vaše G.H.

Přírodověda

Poznávačka ptáci - pěvci - rozklikni, pak rozklikni vstup do poznávačky a nauč se

Poznávačka ptáci- pěvci - rozklikni, pak rozklikni vstup do poznávačky a dej si test. Zvládnuté to máš, když to dáš na minimálně 80 %

  Český jazyk

Učebnice

 • str. 67  žlutá tabulka nahoře i dole  - přečti si, pochop a zapiš do sešitu
 • str. 67/ 1 nahoře  -  novou stránku v sešitě si přehni na půl. Vlevo nadepiš tvar  složený   vpravo   tvar jednoduchý                růžová slovesa jsou složené tvary, modrá jednoduché. Zapiš si je do správného sloupce.
 • str.67/2 dole - tužkou do učebnice jen podtrhni

Sloh -Mia

 • Ještě jste nepsali dopis? Nevíte komu? Co kdybyste napsali mně?   miuskola@gmail.com

 • V dubnu slavíme Velikonoce. Vyhledejte si na internetu informace o nich a zapište do sešitu. Jak se slaví u nás a jak ve světě? Kdy je slavíme? Jaké jsou zvyky? Proč je slavíme?

On-line procvičování - rozklikni a procvičuj

Pracovní sešit -  Kdybyste si nebyli jistí, tak řešení úkolů je z druhé strany pracovního sešitu

 • 51/6
 • 55/18
 • 57/24,25,26 

Matematika

Písemné dělení video - Kdo si není ještě jistý, jak se písemně dělí, může se mrknout na krátké video

Učebnice

 • 50/1 - do Mš
 • 51/4 - do Mš

Pracovní sešit

 • 13/2
 • 15/7

Anglický jazyk

Dny v týdnu -   video- rozklikni, zopakuj si,  zazpívej si.  (Je potřeba umět dny v týdnu i na přeskáčku, ne jen za sebou)

sešit - následující věty si napiš do sešitu a přelož (dny se píší v angličtině s velkým písmenem)

 •  Já zpívám  v  pátek                                        I sing  on  Friday
 •  Oni plavou každý čtvrtek
 • Ben hraje fotbal  v neděli  
 • My bruslíme v sobotu
 • Ty  vstáváš  v 6 hodin
 • Vy bruslíte v úterý
 • Ona běhá každé pondělí

1. - 3. dubna 2020

Ahoj, dneska aprílově.........  

Mějte se hezky. G.H.   

Vlastivěda

  

 Tentokrát nás čeká první světová válka a vznik Československé republiky

 • Vyhledej na internetu nebo v knihách  nebo v učebnici str. 36-38  odpovědi na následující otázky.
 • Otázky a odpovědi si napiš jako zápis do sešitu VL.

PRVNÍ  SVĚTOVÁ  VÁLKA

začala:

Bojovali proti sobě _______ a _______

V té době naše země neexistovala, byli jsme součástí ________   _______

Co jsou to legie?___________

Kde vznikaly? ___________

1. sv. válka skončila __________

 Díky konci války a jednání T.G. Masaryka vznikla  dne  28. října 1918 _________________

Prvním prezidentem naší země se stal ______

Jaké zbraně se využívaly v 1. sv. válce?

Kolik lidí zemřelo?

V kolika zemích se válčilo?

Co to je yperit?

Co jsou to zákopy?

 • Vyhledej si nějaké obrázky týkající se první světové války. Bylo by skvělé si je vytisknout a nalepit do sešitu

  Český jazyk

Pracovní list - vypracuj

Pracovní sešit

 • 53/12,13
 • 54/ 15
 • 55/19,21
On-line procvičování - rozklikni a procvičuj 

Matematika

Učebnice

 • Dneska nás čeká nová věc: písemné dělení. V učebnici to máš vysvětlené na straně 50. Zkus se na to podívat a pochopit to. Popros mamku nebo taťku, jestli ti s tím pomůžou.
 • str. 51/ 2  -  3 sloupce do sešitu

Pracovní sešit

 • 46/10
 • 13/1

Anglický jazyk

Pracovní sešit

 • str. 48
 • str.49

30.- 31. března 2020

Ahoj všichni, tak to vypadá, že jaro opravdu začíná. Už jsem viděla venku zajímavé rostliny, tak vás možná nalákám i na dobrovolný úkol z přírodovědy. Často na vás myslím a věřím, že se máte pěkně. 

Opatrujte se. Jarní pozdrav posílá G. Hermanová       

           

Přírodověda

        on- line poznávačka jarní byliny- březen -   rozklikni

 • (Projděte si a dejte si test. Bylo by skvělé zvládnout to na 80 %) Můžete mi napsat, na kolik procent jste to zvládli. (za 90-100%  dostanete  jedničku, za 80 - 90% dvojku)

        Focení jarních rostlin  (dobrovolný úkol) 

 • Vyražte ven s mobilem či foťákem. Nafoťte jarní rostliny v okolí Žichovic a zkuste zjistit, jak se jmenují. Byla bych nadšená, kdybyste mi to poslali buď mailem  nebo z toho vytvořili prezentaci. Kdyby někdo chtěl udělat pro ostatní z těch fotek poznávačku v kahootu, pošlu mu přístupové heslo.  Jednička a radost z poznaného vás určitě nemine.

  Český jazyk

Pracovní list   - vypracuj

Pracovní sešit

 • 52/10 
 • 53/14 - přepiš do ČJ/Š  + podtrhni zeleně podstatná jména a urči u nich vzor

ČJ/Š

 • tato slovesa si napiš do sešitu a urči u nich osobu, číslo, čas
 • spal jsem, uvaříme, nepotřebovali, létáš , pojede
On-line procvičování
 • Zopakuj si vyjmenovaná slova po M - řekni si je i nahlas
 • Procvič si na     gramar.in - 3.ročník - vyjmenovaná slova po M  ( nebo využij školákov či on-line cvičení) 

Matematika

Pracovní sešit

 • 44/3
 • 46/8

sešit

 • napiš si tuto slovní úlohu do sešitu a vypočítej:  pan Nový sází stromky. Vysázel je do 35 řad a v každé řadě bylo 149 stromků. Jen v 35. řadě bylo stromků 122. Kolik celkem vysázel pan Nový stromků?

Anglický jazyk

Pracovní list

 • tvoř na listě věty. Například : I play in the garden at 4 o´clock.  (využij slovesa, co jsou dole)

Učebnice

 • strana 56 - slovíčka lekce 19. Zapiš si je do slovníčku (poslechni si výslovnost na google překladači) a nauč se je

25. - 27. března 2020

Moc vás zdravím a  doufám, že je vám dobře. Snažím se posílat úkoly, které vám  snad nedělají větší potíže. Kdyby vám ale něco nešlo nebo byste s čímkoliv potřebovali poradit, tak mi klidně napište či zavolejte. 

Opatrujte se. S rouškou zdraví G. Hermanová       

           

 Vlastivěda

 • skládačka - rozstříhej, spoj k sobě dvojice, které k sobě patří a nalep si do sešitu VL

  Český jazyk

Sloh

 • Kdybych mohl cestovat kamkoliv, kam bych vyrazil?   -   Napište, kam byste se vypravili a proč. Co byste tam dělali? Přibližně na jednu stránku v sešitě. 

Učebnice

 • 63/3  napiš do ČJ/Š,  urči slovní druhy (číslem nad slova), podtrhni barevně podstatná jména a barevně číslem urči pád

Pracovní sešit

 • 50/ 3
 • 52/8, 9

Procvičování 

 • Zopakuj si vyjmenovaná slova po L - řekni si je i nahlas
 • Procvič si na     gramar.in - 3.ročník - vyjmenovaná slova po L 

Matematika

Učebnice

 • str. 100  Přečti si, jak se rýsuje čtverec a obdélník
 • str. 99  Přečti si, co je to obvod a jak se vypočítá 
 • hned to vyzkoušíme  do sešitu geometrie : 1) Narýsuj čtverec ABCD o straně a= 45 mm a zjisti jeho obvod  2) Narýsuj obdélník IJKL  o straně IJ = 6 cm    a   JK = 4 cm a vypočítej jeho obvod

Pracovní sešit

 • 34/5
 • 35/10, 11
 • 36/15

Anglický jazyk

Učebnice

 • str. 42 a 43 přečti si a zkus jednotlivá cvičení

Pracovní sešit

 • 45/5
 • 46/1,2,3
 • 47/4,5

23.- 24. března 2020

Moc vás zdravím a  doufám, že se máte dobře. Kdybyste měli chuť mi napsat, jak se máte a co děláte, budu ráda.

Moje adresa je       gabher@seznam.cz                          

 Přírodověda

 • Zopakujte si, co už víte o trávení. Co se děje s jídlem, když ho sníte. 
 • Přečtěte si v učebnici str. 61
 • V pracovním sešitě vypracujte str. 26 a  str. 27/4, 5  (malá rada ke cvičení 5. První slovo začíná na O. Druhé  začíná na Me a jedná se o nemoc podobnou bulimii
 • Vyhledejte na internetu nebo v knize, co je to bulimiie  a Me______   ________(výsledek přesmyčky) a zapiš si to do sešitu Př. 

  Český jazyk

Pracovní listy

 • slovesa -    otevři, vytiskni a vyplň 
 • vzory  iy -    1. a 2. sloupec napiš do ČJ/Š  a do zavorky zapiš, o který se jedná vzor - Těžké kovy ( hrad).  3. sloupec jen vyplň

Procvičování 

 • Zopakuj si vyjmenovaná slova po B - řekni si je i nahlas
 • Procvič si na     gramar.in - 3.ročník - vyjmenovaná slova po B 

Matematika

 • Pracovní sešit  str. 12

18.- 20. března 2020

 Přírodověda

 • Přečtěte si v učebnici str. 60 - trávicí soustava
 • Do sešitu si vytvořte zápis - To co je černým písmem.  " V dutině ústní.................... odchází z těla konečníkem"
 • Mrkněte na video. Je v angličtině, tak si k němu zapněte titulky ( zapínají se první ikonkou vpravo)

  Český jazyk

Učebnice

 • 65/1,2 do ČJ-Š

Procvičování na webových stránkách ŠKOLÁKOV 

 • školákov-  český jazyk 4.třída - slovesa - co děláš? co děláme?

Matematika

Učebnice

 • 70/22   do MŠ
 • 69/16    do MŠ

Geometrie

 • Narýsuj trojúhelník GHI. HI= 58 mm,  h = 45 mm, i= 45 mm. Narýsuj osu strany h. O jaký druh trojúhelníku se jedná?

16. a 17. března 2020

 Vlastivěda

 • Přečtěte si v uč. Str. 42-45
 • Do sešitu si zapište a doplňte:
 • Vysvětli pojmy ( také do sešitu):
  • Mnichovská dohoda
  • Sudety
  • Protektorát Čechy a Morava
  • Židé
  • Koncentrační tábory
  • Lidice a Ležáky
 • Podívejte se na videa:

Angličtina

Učebnice

 • str.41 cv. 3 do sešitu

Slovíčka

 • lekce 18 (uč.str.56) zapsat do slovníčku a umět

Matematika

Do sešitu písemně

 • 7894 . 45 =
 • 58125 . 96 =